Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για την εκκίνηση των μονάδων του ΠΕΔΥ

26-12-2016

Λήγει αύριο Τετάρτη 19 Μαρτίου η διαθεσιμότητα για το διοικητικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ που έκανε αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ. Την ίδια μέρα, θα εκδοθούν από τις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ) οι αποφάσεις μετάταξης του προσωπικού, ώστε από την Πέμπτη να αρχίσει σταδιακά η προσέλευση του προσωπικού στις Μονάδες . Βέβαια λόγω της προγραμματισμένης απεργίας της ΑΔΕΔΥ δεν είναι σίγουρο ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, με τη δημοσίευση των αποφάσεων μετάταξης σε ΦΕΚ θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων. Πάντως να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένοι δε θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέχρι να ταχτοποιηθούν γραφειοκρατικά ζητήματα και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να ξέρει το υπουργείο ποιοί και τι ειδικοτήτων γιατροί τελικά θα υπαχθούν στο ΠΕΔΥ.

 Ειδικά για το ιατρικό προσωπικό, για την ανάληψη καθηκόντων, απαιτείται να προσκομιστεί η βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Χωρίς τα έγγραφα αυτά ο γιατρός απολύεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση προσκόμισης αίτησης διακοπής δραστηριότητας, ο ιατρός υποχρεούται εντός ενός μήνα να προσκομίσει και τη βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας. Διαφορετικά, επίσης, απολύεται αυτοδικαίως.

 Μονάδες 

 Οι πρώην δομές του ΕΟΠΥΥ, θα λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς εφημερίες, από 07.00-19.00. Ειδικά για το ιατρικό προσωπικό θα υπάρχουν δύο βάρδιες, 08.00-16.00 & 11.00-19.00.

 Σε κάθε μονάδα, οι υπεύθυνοι θα ορίσουν τουλάχιστον έναν ελεγκτή ιατρό και τουλάχιστον έναν ιατρό υποδοχής –ειδικότητας γεν. ιατρικής ή παθολογίας. Οι γιατροί υποδοχής θα δέχονται χωρίς τηλεφωνικά ραντεβού και θα αντιμετωπίζουν τα έκτακτα περιστατικά.

Ο γιατρός υποδοχής θα μπορεί να παραπέμψει τυχόν έκτακτα περιστατικά σε ειδικευμένο γιατρό της Μονάδας.

Οι υπόλοιποι ιατροί θα δέχονται τους πολίτες αρχικά χωρίς ραντεβού, μέχρι να ενεργοποιησεί η τηλεφωνική υπηρεσία.

Δυνατότητα συνταγογράφησης έχουν όλοι οι ιατροί.

Όλοι οι γιατροί των μονάδων του ΠΕΔΥ μπορούν να εκδίδουν παραπεμπτικά σημειώματα προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Ο προγραμματισμός των ραντεβού μέσω τηλεφωνική εξυπηρέτησης εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το αργότερο τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Μέχρι πάντως την πλήρη χρήση της εφαρμογής, όλοι οι γιατροί θα δέχονται πολίτες, χωρίς ραντεβού. Ο αριθμός των ραντεβού αυξάνεται από 25 σε 30.