Λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για τις θέσεις στις διοικήσεις των νοσοκομείων

24-08-2018

Λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρεται, στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά αναλυτικά τις θέσεις Διοικητή/Κοινού Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών των κάτωθι Νοσοκομείων ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και διασυνδεόμενο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Κοινός Διοικητής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Αναπληρωτής Διοικητής.

β.) 4η  Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Αναπληρωτής Διοικητής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα της έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Αναπληρωτής Διοικητής.

γ.) 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Διοικητής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών είναι 5μελής και αποτελείται από τους:

  1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.
  2. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.).
  3. ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της  Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  4. ΣΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Σύμβουλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
  5. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Στέλεχος Διαφημιστικής Εταιρείας.