ΛΟΥΙΤΖΙ ΛΟΥΚΑ ΚΑΒΑΛΙ ΣΦΟΡΤΣΑ

Λουίτζι Λούκα Καβάλι - Σφόρτσα
30-08-2021

Ο Λουίτζι Λούκα Καβάλι – Σφόρτσα (25 Ιανουαρίου 1922 – 31 Αυγούστου 2018) ήταν Ιταλός γενετιστής. Ήταν πληθυσμιακός γενετιστής που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Πάρμα, στο Πανεπιστήμιο της Παβίας και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Ο Καβάλι – Σφόρτσα ξεκίνησε ένα νέο πεδίο έρευνας, συνδυάζοντας τα συγκεκριμένα ευρήματα της δημογραφίας με μια πρόσφατα διαθέσιμη ανάλυση των ομάδων αίματος σε έναν πραγματικό ανθρώπινο πληθυσμό. Μελέτησε επίσης τις συνδέσεις μεταξύ των προτύπων μετανάστευσης και των ομάδων αίματος.

Γράφοντας στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με έναν άλλο μαθητή γενετικής του Ronald A. Fisher… τον Anthony W. F. Edwards, ο Καβάλι – Σφόρτσα πρωτοστάτησε στις στατιστικές μεθόδους για την εκτίμηση των εξελικτικών δέντρων (phylogenies). Οι Edwards και Καβάλι – Σφόρτσα έγραψαν για δέντρα πληθυσμών στο ανθρώπινο είδος, όπου οι γενετικές διαφορές επηρεάζονται τόσο από δενδροειδή μοτίβα ιστορικού διαχωρισμού πληθυσμών όσο και από την εξάπλωση των γονιδίων μεταξύ των πληθυσμών από τη μετανάστευση και την ανάμειξη. Πολλές από αυτές τις σημαντικές και θεμελιώδεις πρώτες εργασίες επανεκτυπώθηκαν το 2018 σε έναν τόμο που επικεντρώνεται στον A. W. F. Edwards και είναι αφιερωμένος στους Καβάλι – Σφόρτσα και Ian Hacking. Σε μεταγενέστερες εργασίες, ο Καβάλι – Σφόρτσα έχει γράψει για τις επιπτώσεις τόσο της απόκλισης όσο και της μετανάστευσης στις συχνότητες των ανθρώπινων γονιδίων.

Ενώ ο Καβάλι – Σφόρτσα είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του στη γενετική, επίσης, σε συνεργασία με τον Marcus Feldman και άλλους, ξεκίνησε τον υπο-επιστημονικό κλάδο της πολιτιστικής ανθρωπολογίας… γνωστή εναλλακτικά ως συνεξέλιξη, συνεξέλιξη γονιδίου-πολιτισμού, θεωρία πολιτισμικής μετάδοσης ή θεωρία διπλής κληρονομικότητας. Η δημοσίευση Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach (1981) έκανε χρήση μοντέλων από τη γενετική πληθυσμού και την επιδημιολογία μολυσματικών ασθενειών για τη διερεύνηση της μετάδοσης των πολιτισμικά μεταδιδόμενων μονάδων. Αυτή η γραμμή έρευνας ξεκίνησε την μελέτη για τη συσχέτιση των προτύπων γενετικής και πολιτισμικής διασποράς.

Ο Καβάλι – Σφόρτσα διεξήγαγε αρκετές μελέτες για το πώς οι γλωσσικές διαφορές μπορεί να λειτουργήσουν ως εμπόδια στη ροή γονιδίων μεταξύ γειτονικών ανθρώπινων πληθυσμών. Οι μελέτες του για την ανθρώπινη μετανάστευση έχουν δοκιμάσει τις υποθέσεις των γλωσσολόγων Merritt Ruhlen και Joseph Greenberg σχετικά με τις γλωσσικές «υπεροικογένειες». Οι υποτιθέμενες υπεροικογένειες είναι αμφιλεγόμενες μεταξύ άλλων γλωσσολόγων.