Με αυστηρότερους όρους η τοποθέτηση ιατρικών βαλβίδων

26-12-2016

Νέους αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση βιολογικών ιατρικών βαλβίδων σε Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη. Σύμφωνα με την απόφαση,απαραίτητη  προϋπόθεση είναι στο Κέντρο να υφίσταται κατάλληλα εξοπλισμένη Καρδιοχειρουργική Αίθουσα σε αναμονή και εξοπλισμένο Αιμοδυναμικό εργαστήριο, με δυνατότητα επείγουσας τοποθέτησης εξωσωματικής κυκλοφορίας. 

Επιπλέον θα πρέπει να είναι στελεχωμένο με έμπειρο Καρδιοχειρουργό, έχοντα στο ενεργητικό του ως πρώτος χειρουργός, περισσότερες από τριάντα (30) αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας με την κλασική μέθοδο και περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ή περισσότερες από εκατό (100) καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις για αντικατάσταση ή διόρθωση βαλβίδων. 

Σε κάθε περίπτωση –διευκρινίζει η σχετική απόφαση- η επέμβαση θα γίνεται από επεμβατικό καρδιολόγο (διαδερμική τοποθέτηση) ή από καρδιοχειρουργό (δια− κορυφαία τοποθέτηση) με τεκμηριωμένη εμπειρία στην τοποθέτηση άνω των είκοσι (20) βαλβίδων με την αντίστοιχη μέθοδο. Ο επεμβατικός καρδιολόγος ή ο καρδιοχειρουργός που θα αναλάβει να πραγματοποιήσειτην επέμβαση, αν δεν διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία, θα πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση σχετικά με την παρέμβαση και να κάνει τις επεμβάσεις παρουσία καρδιολόγου ή καρδιοχειρουργού με την ανωτέρω εμπειρία μέχρι απόκτησης της αναγκαίας εμπειρίας. 

Επιπλέον, απαιτείται να υπάρχουν: − έμπειρος Αγγειοχειρουργός − έμπειρος Αναισθησιολόγος − οργανωμένη Μονάδα Καρδιολογικής Εντατικής Θεραπείας − χειριστής Ηχοκαρδιογράφου − Καρδιολόγος, έμπειρος στην διαθωρακική και διοισοφάγειο ηχοκαρδιο− γραφία − τεχνικός Ακτινολογικού − τεχνικός Αιμοδυναμικού − τεχνικός Αγγειογράφου ν.  Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι «υπάρχει προέγκριση του προγράμματος τοπο θέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων (διαδερμικά/διακορυφαία) από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας ή αντίστοιχη επιτροπή του Νοσοκομείου/ Κλινικής, στην οποία θα αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο/ Κλινική πληροί τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της επέμβασης». 

Το Κέντρο υποχρεούται να ενημερώνει την Εθνική Βάση Δεδομένων (μέσω του ΚεΣΥ) ανά 6μηνο αναφορικά με την νοσηρότητα και θνητότητα 30, 180 ημερών και έτους των επεμβάσεων. Η ενημέρωση είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση μη ενημέρωσης, «δύναται να αποτελεί λόγω άρσης της άδειας».  Επιπρόσθετα, «η δραστηριότητα των Κέντρων θα αξιολογείται κατά την κρίση της Επιτροπής του ΚεΣΥ σχετικά με θέματα συναφή με την εμφύτευση βιολογικών βαλβίδων διαδερ μικα ή διακορυφαια η οποία έχει την ευθύνη και εξου σιοδότηση από το ΚεΣΥ να πραγματοποιεί επισκέψεις για επιβεβαίωση των αναφερόμενων προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας των αδειοδοτηθέντων Κέντρων».

 

Απαραίτητες είναι επίσης δύο ξεχωριστές τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις − βεβαιώσεις Καρδιοχειρουργών, η μια εκ των οποίων θα πρέπει να είναι από Δ/ντή Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, ή Συντονιστή Δ/ντή Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΕΣΥ ή Δ/ντή Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, για την μη καταλληλότητα του ασθενή για χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας με την κλασσική χειρουργική μέθοδο. Και τέλος ιατρικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει την διάγνωση [λειτουργικό στάδιο, αιτιολογία, αντικειμενική εξέταση)] τα εργαστηριακά ευρήματα βάσει των οποίων καταδεικνύονται η κριτική στένωση της αορτικής βαλβίδας και η βαρύτης της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.