Με διακοπή της σύμβασης, απειλεί ο ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Αντισυμβατική χαρακτήρισε ο ΕΟΠΥΥ, την απόφαση για επίσχεση εργασίας που αποφάσισαν κάποιες Ενώσεις παρόχων Υγείας, αναφέροντας ότι στρέφονται κατά των ασφαλισμένων, ενώ τους καλούν να αναθεωρήσουν την απόφαση τους, απειλώντας τους, ότι αυτό συνιστά μονομερή παραβίαση της σύμβασης και επισείει τον κίνδυνο διακοπής της σύμβασης με τον Οργανισμό.

Οι λόγοι που επικαλούνται οι πάροχοι όπως αναφέρει ο Οργανισμός είναι αβάσιμοι και προσχηματικοί. Συγκεκριμένα, όλοι γνωρίζουν ότι ο μεγαλύτερος όγκος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους έχει ήδη αποπληρωθεί.

“Υπενθυμίζεται ότι με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, κ. Μάκη Βορίδη  εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι, ύψους 250 εκ. ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί  η άμεση καταβολή των οφειλόμενων. Η πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ υλοποιείται κανονικά, εντός των ορίων του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Για θέματα που αφορούν την ενίσχυση του προϋπολογισμού, που αποτελεί αίτημα αρκετών παρόχων ο ΕΟΠΥΥ σημειώνει:

Προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ είναι η κατάργηση του clawback για το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ επιθυμούν να συνεργαστούν με τους επίσημους φορείς και τα συλλογικά όργανα των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, προς την υιοθέτηση επιμέρους μηχανισμών ελέγχου της υπερβάλλουσας ζήτησης, εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των αναγκών των ασφαλισμένων και οικονομικής σταθεροποίησης των παρόχων χωρίς την επιβολή clawback.

Οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και δίκαιες:

–          Κλειστός προϋπολογισμός στο ύψος των αναγκών των ασφαλισμένων,

–           ανακοστολόγηση για όσες πράξεις είναι αναγκαίο,

–          επέκταση των κατευθυντήριων οδηγιών ( που ήδη εφαρμόζονται με ορατά και σημαντικά αποτελέσματα)  

–           κλιμακωτό rebate (εφόσον απαιτηθεί), με στόχο το 2015 να καταργηθεί στην πράξη το clawback.

Τέλος ο ΕΟΠΥΥ υπογραμμίζει προς τους ασφαλισμένους, ότι εφόσον κάποιοι εκ των παρόχων προχωρήσουν τελικά σε επίσχεση, να βεβαιώνονται ότι ο πάροχος στον οποίο απευθύνονται δεν συμμετέχει στην επίσχεση, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ίδιοι με το σύνολο της δαπάνης για τις υπηρεσίες που θα πάρουν.