Με λάθη ο πίνακας των παθήσεων με αναπηρία επ΄αόριστον

26-12-2016

Μετά από κυοφορία ετών ανακοινώθηκε ο πίνακας με τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’αόριστον. Επιτέλους ένα αίτημα ετών από τον χώρο των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις έγινε δεκτό. Αλλά….

Αυτό το “αλλά” που ακολουθεί όλες, σχεδόν, τις αποφάσεις της κυβέρνησης είναι που κάνει την διαφορά και δεν αφήνει περιθώρια για θριαμβολογίες.

Ο Πίνακας με τα λάθη και τις παραλείψεις

Η Επιστημονική Επιτροπή που ανέλαβε να διαμορφώσει τον Πίνακα και να προσθέσει και άλλες παθήσεις που δεν είναι αναστρέψιμες, όχι μόνο δεν ήταν επιστημονική αλλά δεν έκανε την σχετική αντιστοίχιση με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας,  όπου καθορίζονται οι παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας με βάση τα οποία κρίνουν οι Υγειονομικές Επιτροπές για την βεβαίωση της αναπηρίας, καταγγέλλει η Κίνηση Για τη Θαλασσαιμία και τη Δρεπανοκυταρική Νόσο.

Οι παραλείψεις σε ότι αφορά τις παθήσεις Μεσογειακή Αναιμία  και Δρεπανοκυτταρική Νόσο που είναι στην ίδια κατηγορία., βγάζουν “επιστημονικό” μάτι.

Για την Μεσογειακή Αναιμία: Στον Πίνακα με τα ποσοστά αναπηρίας αναφέρεται τόσο η ομόζυγος Μεσογειακή Αναιμία όσο και η Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία και καθορίζεται για τις δύο “μορφές” της ίδιας πάθησης κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Στον Πίνακα με τις παθήσεις επ’αόριστον αναφέρεται μόνο η ομόζυγος Μεσογειακή Αναιμία αλλά όχι η Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία.

Ερώτημα: Η λεγόμενη Επιστημονική Επιτροπή έκρινε ότι η Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία είναι αναστρέψιμη και δεν έχει δικαίωμα στην διάρκεια της αναπηρίας επ’αόριστον; Αναμένεται απάντηση…

Για την Δρεπανοκυτταρική Αναιμία:Στον Πίνακα με τα ποσοστά αναπηρίας αναφέρονται δύο γονότυποι. Τόσο ο γονότυπος  “Ομόζυγος Δρεπανοκυτταρική Αναιμία” όσο και ο γονότυπος “Διπλός Ετεροζυγώτης Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας και Μεσογειακής Αναιμίας”. Και για τους δύο γονότυπους καθορίζεται κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Στον Πίνακα με τις παθήσεις επ’αόριστον αναφέρεται μόνο ο γονότυπος “Ομόζυγος Δρεπανοκυτταρική Αναιμία”.

Ερώτημα: Δηλαδή η λεγόμενη Επιστημονική Επιτροπή έκρινε ότι ο γονότυπος “Διπλός Ετεροζυγώτης Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας και Μεσογειακής Αναιμίας” είναι πάθηση αναστρέψιμη και δεν έχει το δικαίωμα για ποσοστό αναπηρίας επ’αόριστον; Αναμένεται απάντηση…

Τα μέλη της Κίνησης για τη Θαλασσαιμία και τη Δρεπανοκυταρική Νόσο χαρακτηρίζουν την Επιτροπή αυτή που συνέταξε τους πίνακες μόνο κατ’ όνομα επιστημονική “ούτε άνοιξε τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας για να διαπιστώσει τι περιγράφει για κάθε πάθηση και αντίστοιχα να καταγράψει τις παθήσεις στον Πίνακα για την αναπηρία επ’ αόριστον'” και περιμένουν απογοητευμένοι και κουρασμένοι τουλάχιστον μια διορθωτική εγκύκλιο.