Με ρθμούς χελώνας οι εξοφλήσεις του ΕΟΠΥΥ

26-12-2016
 
 
Μόλις το το 42% των χρεών του ΕΟΠΥΥ προς του παρόχους υγείας για οφειλές μέχρι το τέλος του 2011 έχει καλυφθεί ενώ ο οργανισμός έχει χρηματοδοτηθεί για το 61% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών (μέχρι το τέλος του 2011) ανέφερε στην πρόσφατη ομιλία του, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ Χρήστου Σταϊκούρα, στο 2ο Συνέδριο Medical Devices & Diagnostics «Navigating Through a Challenging Regulatory Climate»
 
Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του 2011, και οι οποίες προβλέπονται να πληρωθούν εφέτος από πόρους της Δανειακής Σύμβασης, πόρους συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ,  ανέρχονταν στα 3,5 δισ. ευρώ.
Εκ των οποίων:
• 2 δισ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (1,7 δισ. ευρώ από τα αρχικά ενταχθέντα στον ΕΟΠΥΥ ταμεία και 273 εκατ. ευρώ από τα μεταγενέστερα ενταχθέντα Ταμεία).
• 1,5 δισ. ευρώ αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου των Πανεπιστημιακών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, καθώς και του ΝΙΜΤΣ).
Μέχρι σήμερα, οι χρηματοδοτήσεις έχουν ανέλθει στο 2,7 δισ. ευρώ.
Εκ των οποίων:
• 1,2 δισ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ.
• 1,2 δισ. ευρώ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
• 205 εκατ. ευρώ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
• 117 εκατ. ευρώ στο ΝΙΜΙΤΣ.
• 15 εκατ. ευρώ στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
Από αυτές τις χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, έγιναν πληρωμές στα 2,2 δισ. ευρώ.
Εκ των οποίων: 
• 835 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ.
• 1,1 δισ. ευρώ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
• 172,4 εκατ. ευρώ από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
• 111,3 εκατ. ευρώ από το ΝΙΜΙΤΣ.
• 11,6 εκ. ευρώ από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, μετά από 10 μήνες λειτουργίας του μηχανισμού αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Και παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ, και μεταξύ άλλων, θεσπίστηκε νομοθετικά η εξόφληση των παρόχων υγείας και λοιπών προμηθευτών, με την διαδικασία των προκαταβολών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Για το λόγο αυτό, επιδιώκεται να δοθεί δυνατότητα χρηματοδότησης των φορέων προκειμένου να αποπληρωθούν και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μετά το τέλος του 2011 και οι οποίες δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο πλαίσιο.
Αρκεί οι δυνητικές υπόλοιπες οφειλές μέχρι το τέλος του 2011 να αποδειχθούν ανεπίδεκτες εξόφλησης ή οι φορείς να αναλάβουν την υποχρέωση ότι θα τις εξοφλήσουν από τον προϋπολογισμό τους και όχι από την ειδική πίστωση.
 
Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ακόμη ότι  το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό δράσεων όπως:
• Ο εξορθολογισμός των δαπανών νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποπληρωμής υφιστάμενων οφειλών και εξόφλησης υποχρεώσεων τρέχοντος αλλά και προηγούμενων ετών.
• Ο συστηματικός έλεγχος των δικαιούχων συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
• Η συγκράτηση της δαπάνης προμηθειών ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων. 
Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την επίτευξη των παραπάνω αποτελούν: 
• Η εφαρμογή κλιμακούμενου ποσοστού επιστροφής (rebate) και η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw-back) για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες. 
• Η ανάθεση σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες του ελέγχου των παραστατικών και των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας. 
• Η σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ).