Με το ΑΜΚΑ και μόνο στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων οι συνταγές των απόρων

26-12-2016

Μόνο στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων θα εκτελούνται οι ιατρικές συνταγές των απόρων πολιτών και εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργού Υγείας κ. Μάκη Βορίδη για την εφαρμογή e- syntagografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας », το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας. Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του ΣΗΣ, επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας». 

Κανόνες εκτέλεσης 

Η εκτέλεση των συνταγών αυτών θα γίνεται μόνο από φαρμακεία των Δημοσίω  Νοσοκομείων. Ειδικότερα, θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση, καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από ιατρούς  των μονάδων αυτών.   

Σε περίπτωση που το Φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής : 

Α) εκτελεί τη συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται Β) μαρκάρει ηλεκτρονικά την ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω  είναι όλοι οι κάτοχοι Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι αρμόδιες  υπηρεσίες των Δήμων της χώρας να εκδίδουν Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας μόνο κατόπιν προσκόμισης του ΑΜΚΑ από τον ενδιαφερόμενο. 

Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικώς και  ενυπόγραφα, επί του Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, για την υποχρέωση τους να εκδώσουν  ΑΜΚΑ.