Μεγαλύτερο Όφελος Επιβίωσης σε Άνδρες με Καρκίνο του Προστάτη που λαμβάνουν Θεραπεία με οξική αμπιρατερόνη Συν Πρεδνιζόνη

26-12-2016

Η Janssen-Cilag International NV ανακοίνωσε σήμερα ότι τα δεδομένα από post-hoc ανάλυση της Φάσης 3 μελέτης COU-AA-302 έδειξαν ότι η οξική αμπιρατερόνη συν πρεδνιζόνη προσέφερε όφελος συνολικής επιβίωσης (OS) 11,8 μηνών (53,6 μήνες έναντι 41,8 μήνες, HR = 0.61 [95% CI, 0.43-0.87], p = 0.0055) σε σύγκριση με ενεργό έλεγχο με εικονικό φάρμακο συν πρεδνιζόνη σε άνδρες με πρώιμο και λιγότερο επιθετικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό μετασταστικό καρκίνο (mCRPC) οι οποίοι δεν έχουν λάβει χημειοθεραπεία.

Δεδομένα από την post-hoc ανάλυση που παρουσιάστηκαν στις 14 Μαρτίου  στο Συνέδριο του 2016 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρολογίας (EAU) στο Μόναχο της Γερμανίας έδειξαν σχεδόν τριπλάσιο όφελος συνολικής επιβίωσης (OS) από αυτό που είχε διαπιστωθεί προηγουμένως (4,4 μήνες) στην τελική ανάλυση της μελέτης COU-AA-302 (34,7 μήνες οξικής αμπιρατερόνης συν πρεδνιζόνη σε σύγκριση με 30,3 μήνες εικονικό φάρμακο συν πρεδνιζόνη, HR = 0.81 [95% CI, 0.70-0.93],p = 0.0033). Η τελική ανάλυση παρουσιάστηκε αρχικά στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) το 2014 και περιλάμβανε μεγαλύτερο εύρος ανδρών με ασυμπτωματικό ή ελαφρώς συμπτωματικό mCRPC οι οποίοι δεν είχαν λάβει χημειοθεραπεία. 

Η post-hoc ανάλυση χώρισε τους ασθενείς σε δύο ομάδες ώστε να διαπιστωθεί ποια ομάδα εμφάνισε μεγαλύτερο θεραπευτικό όφελος. Οι ασθενείς της Ομάδας 1 βρίσκονταν σε πιο πρώιμο, λιγότερο προχωρημένο και λιγότερο συμπτωματικό στάδιο της νόσου (το οποίο ορίστηκε ως βαθμολογία 0-1 στο Σύντομο Ερωτηματολόγιο Σχετικά με τον Πόνο (Brief Pain Inventory [BPI] Short Form), ειδικό προστατικό αντιγόνο [PSA] κάτω των 80 ng/ml και βαθμολογία Gleason [GS] κάτω του 8). Οι ασθενείς της Ομάδας 2 βρίσκονταν σε πιο όψιμο, πιο προχωρημένο και πιο συμπτωματικό στάδιο της νόσου (ορίζεται ως BPI 2 ή παραπάνω ή/καιPSA80 ng/ml ή παραπάνω ή/και GS 8 ή παραπάνω). Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι ασθενείς και των δύο ομάδων εμφάνισαν όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση (OS) όταν έλαβαν θεραπεία με οξική αμπιρατερόνη συν πρεδνιζόνη σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο συν πρεδνιζόνη (Ομάδα 1: 11,8 μήνες,HR = 0.61 [95% CI, 0.43-0.87],p = 0.0055) (Ομάδα 2: 2,8 μήνες,HR = 0.84 [95% CI, 0.72-0.99],p = 0.0321). 

Ο Καθηγητής Kurt Miller, Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Charité Berlin, Βερολίνο, Γερμανία δήλωσε :“Αναλύσεις posthoc όπως αυτή είναι πολύ σημαντικές λόγω της βοήθειας που μας προσφέρουν σχετικά με την εντόπιση ασθενών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από θεραπείες όπως οι νεότερες ορμονικές ουσίες, καθώς και σε ποιο στάδιο της νόσου θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικές για κάθε ασθενή. Καθώς οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη ζουν περισσότερο, η ποιότητα ζωής αποτελεί έναν παράγοντα με αυξανόμενη σημασία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Συνεπώς, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι όταν η οξική αμπιρατερόνη χρησιμοποιείται νωρίτερα, οι ασθενείς μπορούν να παραμένουν στην θεραπεία με οξική αμπιρατερόνη επί μεγαλύτερο διάστημα και να καθυστερούν την ανάγκη για πρόσθετες, πιο επεμβατικές θεραπείες”

Εκτός από το όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση(OS), τα δεδομένα της ανάλυσης post-hoc αποκάλυψαν επίσης ότι και οι δύο ομάδες εμφάνισαν βελτιώσεις ως προς την εξέλιξη της νόσου, τον σχετιζόμενο με τον καρκίνο πόνο και την διάρκεια της θεραπείας κατά την θεραπευτική αντιμετώπιση με οξική αμπιρατερόνη συν πρεδνιζόνη, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο συν πρεδνιζόνη:

 • Ο χρόνος ως την χορήγηση χημειοθεραπείας αυξήθηκε κατά 12,7 μήνες στην Ομάδα 1 και κατά 8,8 μήνες στην Ομάδα 2
  • Ομάδα 1: 37,0 μήνες έναντι 24,3 μηνών,HR = 0.64 [95% CI, 0.46-0.89]; p = 0.0073
  • Ομάδα 2: 23,3 μήνες έναντι 14,5 μηνών,HR = 0.71 [95% CI, 0.60-0.85]; p = 0.0001
  • Παρατηρήθηκε βελτίωση του διάμεσου χρόνου έως την χρήση οπιοειδών για την αντιμετώπιση του σχετιζόμενου με τον καρκίνο πόνου και στις δύο ομάδες
   • Ομάδα 1: δεν επετεύχθη έναντι 41,0 μηνών,HR = 0.69 [95% CI, 0.48-0.99]; p = 0.0409
   • Ομάδα 2: 30,5 μήνες έναντι 19,3 μηνών,HR = 0.70 [95% CI, 0.59-0.84]; p = 0.0001
   • Ο διάμεσος χρόνος θεραπείας σχεδόν διπλασιάστηκε και στις δύο ομάδες   
   • Ομάδα 1: 20,4 μήνες έναντι11,2 μηνών,HR = 0.41 [95% CI, 0.31-0.54]; p< 0.0001
   • Ομάδα 2: 12,3 μήνες έναντι7,2 μηνών,HR = 0.54 [95% CI, 0.46-0.62]; p< 0.0001