Μειωμένες το 2018 οι επισκέψεις στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας

20-08-2019

Μείωση παρουσιάζουν οι επισκέψεις σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενδεικτικό είναι ότι το 2018, σύμφωνα με στοιχεία  από το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ (ΒΙ Health) οι επισκέψεις σε μονάδες υγείας ΠΕΔΥ, κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, κ.λπ., κατά περίπου 775.000, όταν την ίδια χρονιά οι επισκέψεις εξωτερικών ασθενών στο νοσοκομειακά τμήματα αυξήθηκαν συνολικά κατά 482.339

Πιο αναλυτικά, το 2018  σημειώθηκαν 28,86 εκατ. επισκέψεις προς δημόσιες δομές υγείας για την αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας έναντι 29,15 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Από το σύνολο των επισκέψεων οι 13.184.083 αφορούσαν νοσοκομειακές δομές (από 12.701.744 το 2017) και οι 15.677.997 (από 16.452.602 το 2017) μονάδες υγείας ΠΕΔΥ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2018 πραγματοποιήθηκαν 7.662.608 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, 4929.440 στα τμήματα των επειγόντων και 592.035 στα ολοήμερα πρώην απογευματινά ιατρεία.

Στις μονάδες ΠΕΔΥ καταγράφηκαν 7.787.658 τακτικά περιστατικά, από τα οποία 3.197.076 ήταν επείγοντα, 4.083.772 αφορούσαν σε συνταγογράφηση και 609.491 άλλους λόγους.