Μεταλλαγμένα κρούσματα: 430 νέα δείγματα με μεταλλάξεις σε όλη την Ελλάδα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ
18-03-2021

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 482 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 2 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου  από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής. Από τον έλεγχο των 482 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 430 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants OfConcern – VOC) και 9 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI).

Από τα 430 δείγματα με στελέχη VOC, τα 426 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη της Μεγάλης Βρετανίας και 4 δείγματα με τη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής. Επίσης, από τα 9 δείγματα με στελέχη προς διερεύνηση, τα 8 βρέθηκαν με το νέο στέλεχος που φέρει μεταλλάξεις της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας μαζί, αλλά και ένα ακόμη δείγμα με το νέο στέλεχος Β.1.525 (Variant _B.1.1.7 +E484K).

Παλαιότερα δείγματα

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 238 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου2020. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον έλεγχο των 238 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 6 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC). Από τα 6 στελέχη, τα 3 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη της Μεγάλης Βρετανίας και 3 δείγματα ήταν θετικά για το στέλεος “Variant with deletion in S Gene”.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.476 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης της Μεγάλης Βρετανίας και 55 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης της Νότιας Αφρικής από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα.

Τα 55 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και 1 από την Περιφέρεια Κρήτης.