Μηδένισε το Claw back στις δαπάνες για νοσηλεία στην εντατική

05-04-2018

Άδικα και καταστροφικά χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών τα σημειώματα Claw back που απεστάλησαν στις Ιδιωτικές Κλινικές για το Α’ εξάμηνο του 2017. Σε ανακοίνωσή της η Ένωση παραδέχεται ότι τα σημειώματα Claw back «είναι μικρότερα ως ποσοστά» σημειώνοντας ότι «σε ορισμένους κωδικούς είναι σχεδόν μηδενικά, όπως η νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας».

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία η ΠΕΙΚ αποδίδει τη μείωση στην «δημιουργία νέου υπο-κωδικου που χρηματοδοτήθηκε με τα αναγκαία κονδύλια, ύστερα από αίτημα της ΠΕΙΚ προς την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η οποία επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία το αποδέχτηκε, εισηγούμενη θετικά στον αρμόδιο αν. Υπουργό Υγείας κο Παύλο Πολάκη, ο οποίος υπέγραψε την σχετική Υπουργική Απόφαση».

Καταλήγοντας η ΠΕΙΚ ευχαριστεί « τον Αν. Υπουργό Υγείας αλλά και την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, επιφυλασσόμενοι όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για έναν προϋπολογισμό του Οργανισμού ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και όχι σε λογιστικές λογικές ώστε το claw back να εκμηδενιστεί και κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, βάσει συμφωνηθέντων με την πολιτεία τιμών, να αμείβεται στο ακέραιο».