“Μικρές” απαντήσεις για δύσκολες ερωτήσεις

26-12-2016

Πως μιλάνε στα παιδιά για σοβαρά θέματα; Τα λένε “στα ίσια” ή προσέχουν; Απαντούν στις ερωτήσεις τους ή απλώς υπεκφεύγουν;

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις σχετικές απαντήσεις εδώ.