Μικρότερο προσδόκιμο ζωής έχουν τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης

30-11-2018

Μικρότερο προσδόκιμο ζωής εμφανίζουν τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για την Υγεία το 2018. Η έκθεση μάλιστα διαπιστώνει επιβράδυνση στο προσδόκιμο ζωής από το 2011 και μετά, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές ως προς το προσδόκιμο ζωής, όχι μόνο ανά φύλο, αλλά και ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Για παράδειγμα, κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ, οι 30χρονοι άνδρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης μπορούν να αναμένουν ότι θα ζήσουν περίπου 8 χρόνια λιγότερα από τους κατόχους πτυχίου πανεπιστημίου.

Η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς το 2015 πάνω από 84.000 άνθρωποι απεβίωσαν συνεπεία προβλημάτων ψυχικής υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το συνολικό κόστος που προκύπτει από τα προβλήματα ψυχικής υγείας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 600 δισ. ευρώ ετησίως.

Ειδική αναφορά γίνεται στην έκθεση στην κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν το 40% των εφήβων αναφέρουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο υπερκατανάλωσης αλκοόλ κατά τον μήνα που προηγήθηκε. Παρόλο που οι πολιτικές για τον έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ έχουν συμβάλει στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης σε πολλές χώρες της Ε.Ε., ωστόσο τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ, τόσο μεταξύ εφήβων όσο και μεταξύ ενηλίκων, παραμένουν σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι επίσης ότι τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν μη καλυπτόμενες ανάγκες περίθαλψης σε σύγκριση με τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος.