Μειώνεται ο αριθμός εργαζομένων στα θεραπευτήρια σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

27-05-2017

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τα στοιχεία της ετήσιας απογραφικής έρευνας Θεραπευτηρίων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο αριθμός των Θεραπευτήρια κατά το 2015 παρέμεινε αμετάβλητος, σε σχέση με το 2014, στις 283 μονάδες αλλά ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτά έχει μειωθεί.

Με βάση το νομικό καθεστώς τους, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεραπευτηρίων (54,8%) είναι ιδιωτικά Πριν από το έτος 2014 υπήρξαν αλλαγές στο καθεστώς των μονάδων ΝΠΔΔ (κατάργηση των θεραπευτηρίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Νόμος 3918/2011) και συγχωνεύσεις των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στα Δημόσια Νοσοκομεία όπου εντάχθηκαν ως ψυχιατρικοί τομείς. Επίσης, όσον αφορά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, κατά το έτος 2015 σταμάτησαν τη λειτουργία τους 4 μονάδες, έκαναν έναρξη λειτουργίας τρεις μονάδες και μια μονάδα λειτούργησε εκ νέου μετά από ένα έτος διακοπής της λειτουργίας της.

Με βάση την ειδικότητα, το 60,8% των θεραπευτηρίων είναι Γενικά, ενώ από το 36,4% που είναι τα Ειδικά η πλειοψηφία τους ανήκει στα Νευροψυχιατρικά και Μαιευτικά- Γυναικολογικά. Το υπόλοιπο 2,8% ανήκει στα Μικτά Θεραπευτήρια.

Όσον αφορά την κατανομή τους στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, τα περισσότερα Θεραπευτήρια (περίπου το 34% του συνόλου των θεραπευτηρίων της χώρας) βρίσκονται στην Περιφέρεια της Αττικής με δεύτερη σε αριθμό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τρίτη τη Θεσσαλία. Ο μικρότερος αριθμός θεραπευτηρίων παρουσιάζεται στη νησιωτική Ελλάδα (Ιόνιο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) και Ήπειρο με αριθμό θεραπευτηρίων που αντιστοιχούν στο 9,3% του συνόλου της χώρας και για τις 4 περιφέρειες για το έτος 2015.

Τέλος, την τελευταία τετραετία παρατηρείται μείωση στον αριθμό του Ιατρικού Προσωπικού που απασχολείται στα Θεραπευτήρια στο σύνολο της Χώρας. Συγκεκριμένο το Ιατρικό Προσωπικό από 27.000 άτομα το 2012 μειώθηκε σε 23.669 το 2015. Αντίστοιχη μείωση παρατηρείται και στο Νοσηλευτικό Προσωπικό (από 39.559 το 2012 σε 37.320 το 2015) και στο Βοηθητικό Νοσηλευτικό Προσωπικό των Θεραπευτηρίων (βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, άλλες βοηθητικές ειδικότητες) από 7.023 το 2012 σε 5.988 το 2015.