Νέα e-υπηρεσία: με ένα «κλικ» η χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος

31-12-2020

Την ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας- ατυχήματος προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων.

Αρχικά, σύμφωνα με την απόφαση, στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης συμπληρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασφαλισμένου και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Ο εργοδότης του Ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτή για την συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.

Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α’/βάθμιας ή Β’/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ-ΒΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της επιτροπής στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης των ημερών αδείας. Σε περίπτωση νοσηλείας το εξιτήριο του ασθενούς λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφήαπό τον e- ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.