Νέα εγκύκλιος: Η αναλογία εργαζόμενων και ωφελούμενων στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

24-05-2017

Στον προσδιορισμό της αναλογίας εργαζομένων/ωφελουμένων στις Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λειτουργούν τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προχώρησε με εγκύκλιο του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος.  Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο ορίζονται  οι ελάχιστες αναλογίες εργαζομένων/ωφελουμένων ανά τύπο μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, «στο πλαίσιο της προώθησης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των  ωφελουμένων, καθώς και της διασφάλισης της απαιτούμενης επάρκειας της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας που υπηρετεί στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λειτουργούν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Ειδικότερα, για τα οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα (ενήλικες, παιδιά ή έφηβοι) με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές ορίζεται η ελάχιστη αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων στο 1,3. Για τα οικοτροφεία τύπου στα οποία διαμένουν ηλικιωμένα (άνω των 65 ετών) άτομα με ψυχικές διαταραχές που χρήζουν ψυχογηριατρικής φροντίδας ορίζεται η ελάχιστη αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων στο 1,2.

Για τα οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές ορίζεται η ελάχιστη αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων στο 1,2. Για τα οικοτροφεία στα οποία διαμένουν άτομα (ενήλικες, παιδιά ή έφηβοι) με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχές αυτιστικού τύπου) ορίζεται η ελάχιστη αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων στο 1,4.

Για τους ξενώνες  όπου διαμένουν άτομα (ενήλικες, παιδιά ή έφηβοι) με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές ή άτομα με ψυχικές διαταραχές ή και διαταραχές συμπεριφοράς που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή άτομα με ψυχικές διαταραχές που χρήζουν ψυχογηριατρικής φροντίδας ορίζεται η ελάχιστη αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων στο 1,2. Για τους ξενώνες με άτομα (ενήλικες, παιδιά ή έφηβοι) με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ορίζεται η ελάχιστη αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων στο 1,3.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την ελάχιστη αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων για τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λειτουργούν. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η εν λόγω ελάχιστη αναλογία ανά τύπο μονάδας, οι φορείς οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για πρόσληψη εργαζομένων αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση από την υπηρεσία μας, για τις ειδικότητες των εργαζομένων που προτίθενται να προσλάβουν.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο προσωπικό φροντίδας, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες των νοσηλευτών και των γενικών καθηκόντων η μορφή της απασχόληση τους πρέπει να είναι πλήρης στην μονάδα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων παρέχουν τις υπηρεσίες τους, μερικώς, στα δορυφορικά προστατευμένα διαμερίσματα των μονάδων.