Νέα εξέταση της Roche για τη γονιμότητα

26-12-2016

Η Roche ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία στην αγορά του τεστ Elecsys Anti-Müllerian Hormone (AMH) για τον προσδιορισμό της AMH στο αίμα. Πρόκειται για το  πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο τεστ για τη μέτρηση της AMH και την εκτίμηση του αποθέματος ωαρίων μιας γυναίκας. Η AMH είναι ένας σημαντικός δείκτης γονιμότητας που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες της υγείας για την εκτίμηση των αποθεμάτων ωαρίων στις γυναίκες. 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (WHO), προβλήματα γονιμότητας εμφανίζονται σχεδόν σε ένα ανά δέκα ζευγάρια, δηλαδή σε περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, αριθμός που διαρκώς αυξάνεται. 

Η ανάλυση αίματος για την AMH μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα του έμμηνου κύκλου και αποτελεί καλύτερο δείκτη για την εκτίμηση του αποθέματος ωαρίων σε σύγκριση με την ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH) και την οιστραδιόλη (Ε2). Επιπλέον, η ανάλυση αίματος Elecsys AMH δίνει τυποποιημένα αποτελέσματα για την εκτίμηση του αποθέματος ωαρίων, σε αντίθεση με την υπερηχογραφία, το αποτέλεσμα  της οποίας εξαρτάται πολλές φορές και από τον ειδικό που τη διενεργεί καθώς και την κλινική. 

«Η διαθεσιμότητα του τεστ Elecsys AMΗ θα επιτρέψει στους επαγγελματίες της υγείας να συμπεριλάβουν τις αναλύσεις AMH στην καθημερινή κλινική πρακτική και ταυτόχρονα να έχουν στη διάθεσή τους αποτελέσματα υψηλότερης αξιοπιστίας και σε μικρότερο χρόνο απ’ ό,τι με τα συμβατικά πρωτόκολλα και τις μη αυτόματες μεθόδους προσδιορισμού της AMH.  Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα της εστίασής μας στη βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων στον τομέα της γυναικολογίας», δηλώνει ο Roland Diggelmann, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της Roche Diagnostics.