Νέα γρίπη και χώρος εργασίας

26-12-2016

H νέα γρίπη και η εξάπλωση της στους χώρους εργασίας είναι ένα από τα θέματα που εγείρονται, καθώς οι καλοκαιρινές άδειες τελειώνουν, οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στις δουλειές τους και το επικίνδυνο για τη διασπορά της νέας γρίπης φθινόπωρο έρχεται.

Το αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC), σε συνεργασία με το αμερικάνικα συναρμόδια υπουργεία υγείας και εσωτερικής ασφάλειας έχει ήδη εκδώσει οδηγίες και συστάσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες σχετικά με την αντιμετώπιση της νέας γρίπης. Προτείνει επίσης τον προληπτικό σχεδιασμό για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από τη νέα γρίπη και τα κρούσματα του νέου ιού Η1Ν1 και παραθέτει μια σειρά απαραίτητων μέτρων που θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Διαβάστε στο φάκελο «Νέα γρίπη και χώρος εργασίας» τι προτείνουν οι αμερικάνικοι φορείς στους εργοδότες και τους εργαζόμενους προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νέας γρίπης και να διασφαλιστεί τόσο η υγεία των εργαζομένων, όσο και η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Nέα γρίπη – Πώς να προστατευτείτε στο χώρο εργασίας

Η καλύτερη στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου έκθεσης στην νέα γρίπη, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο υγείας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων CDC, είναι η αποφυγή καταστάσεων που αυξάνουν τις πιθανότητες επαφής με κάποιο άτομο που έχει μολυνθεί. Οι κανόνες βασικής υγιεινής και οι προφυλάξεις που μπορούν να τηρηθούν σε όλους τους χώρους εργασίας περιλαμβάνει τα εξής:

 • Μείνετε σπίτι αν είστε άρρωστος
 • Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστε αντισηπτικό ζελ ή μαντιλάκι, όταν δεν έχετε σαπούνι
 • Αποφύγετε να αγγίζετε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια.
 • Καλύψτε με χαρτομάντιλο το στόμα και τη μύτη όταν φτερνίζεστε ή βήχετε. Πετάξτε στη συνέχεια το χαρτομάντιλο στον κάδο απορριμάτων.
 • Αποφύγετε όσο γίνεται τη στενή επαφή με άλλα άτομα και κυρίως με άτομα που επισκέπτονται εκτάκτως τον εργασιακό σας χώρο και δεν γνωρίζετε αν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα νέας γρίπης.
 • Αποφύγετε κατά το δυνατόν τη χειραψία. Αν δεν είναι εφικτό, στη συνέχεια και μόλις μπορέσετε πλύνετε τα χέρια σας.
 • Αν φοράτε γάντια, να πλένετε τα χέρια σας πάντα μετά την αφαίρεση τους.
 • Φροντίστε ώστε οι κοινές επιφάνειες να καθαρίζονται τακτικά.
 • Προσπαθήστε αν είναι εφικτό να μην χρησιμοποιούν άλλοι εργαζόμενοι το τηλέφωνο, το πληκτρολόγιο, το γραφείο , τα εργαλεία και τον υπόλοιπο εξοπλισμό εργασίας.
 • Ελαχιστοποιήστε τις φυσικές επαφές. Αντικαταστήστε όποτε είναι δυνατόν τις συνεδριάσεις με χρήση e-mail και τηλεφώνου. Αν οι συναντήσεις είναι αναπόφευκτες, αποφύγετε τη στενή επαφή και διασφαλίστε ότι η αίθουσα αερίζεται.
 • Περιορίστε όσο γίνεται τις επισκέψεις στο χώρο εργασίας σας ή στα γραφεία άλλων υπαλλήλων.
 • Διατηρήστε έναν υγιή τρόπο ζωής. Η άσκηση, η σωστή διατροφή, η χαλάρωση και ο καλός ύπνος συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας.

Νέα γρίπη – Οδηγός για εργοδότες

Ο οδηγός για τους επιχειρηματίες σχετικά με τη νέα γρίπη τονίζει ότι επιχειρήσεις και εργοδότες μπορούν να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στην προστασία των εργαζομένων από τη νέα γρίπη, αλλά και στον περιορισμό των εστιών της. Το αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πως εκτός από τη νέα γρίπη, θα εμφανιστεί και η εποχιακή επιδεινώνοντας την κατάσταση. Στόχος είναι η μείωση των επιπτώσεων στο χώρο εργασίας, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με τον περιορισμό της μετάδοσης της νέας γρίπης στο ανθρώπινο δυναμικό, την προστασία των ατόμων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών της νέας γρίπης, τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών από τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσουν άλλοι φορείς που όμως εμπλέκονται στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Πλάνο απουσιών και νέα γρίπη

Είναι πολύ σημαντικό οι εργοδότες να παρακολουθούν το ποσοστό απουσιών στην επιχείρηση, ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν αν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διασποράς της νέας γρίπης, καθώς επίσης και να έχουν σχεδιάσει πλάνο καθορίζοντας τα όρια των απουσιών κάθε τμήματος που δεν επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης. Συστήνεται επίσής να έχουν αξιολογηθεί οι ουσιώδεις επιχειρηματικές λειτουργίες και να έχει καταγραφεί σε ποιο όριο των απουσιών οι λειτουργίες αυτές θα απειληθούν.

Η πρόβλεψη διασταύρωσης καθηκόντων του προσωπικού πρέπει επίσης να ληφθεί, σύμφωνα με την εκτίμηση του εργοδότη, έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση, με την κάλυψη των κενών εξαιτίας της νέας γρίπης από άλλα άτομα του προσωπικού που έχουν εκπαιδευτεί για αντικατάσταση.

Η συνεργασία με τις τοπικές αρχές είναι απαραίτητη, αφού η διασπορά της νέας γρίπης γεωγραφικά παρουσιάζει διαφορές. Αφού τα συμπτώματα της εποχιακής γρίπης προσομοιάζουν με εκείνα της νέας γρίπης, πολλές φορές δεν θα είναι εύκολος ο προσδιορισμός του τύπου γρίπης εξ αρχής, οπότε κάθε πληροφορία για τη νέα γρίπη και την εξάπλωση της σε τοπικό επίπεδο είναι χρήσιμη. Το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, πάντως, συστήνει την παραμονή στο σπίτι όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων που εκδηλώνουν σχετικά συμπτώματα. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη πως λόγω της εξάπλωσης της νέας γρίπης ίσως κλείσουν σχολεία ή παιδικοί σταθμοί, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τις απουσίες των εργαζόμενων γονέων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει προβλεφθεί πλάνο εργασίας από το σπίτι, καθώς και ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Χώρος εργασίας και νέα γρίπη

Η εφαρμογή στρατηγικών για την προστασία των εργαζόμενων από τη νέα γρίπη, που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, ξεκινά από απλές οδηγίες. Για παράδειγμα όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν σπίτι τους και να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας αν παρουσιάσουν συμπτώματα νέας γρίπης. Θα πρέπει να συστήνεται το καλό και συχνό πλύσιμο χεριών, καθώς και να ενθαρρύνεται ο καλός και τακτικός καθαρισμός των επιφανειών εργασίας. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νέας γρίπης, αν χρειαστεί και είναι εφικτό, θα πρέπει ακόμη και να εξεταστεί η αύξηση της φυσικής απόστασης των προσώπων ή και η κατανομή του προσωπικού με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συνωστίζονται πολλά άτομα στον ίδιο μικρό χώρο. Μπορεί επίσης εξαιτίας της νέας γρίπης να χρειαστεί να εξετασθεί η ακύρωση συνεδρίων ή ταξιδιών, καθώς και η εργασία από το σπίτι για τους εργαζόμενους των στρατηγικών θέσεων που όμως μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητες τους εξ αποστάσεως.

Δράσεις που πρέπει να γίνουν τώρα για τη νέα γρίπη

 • Αναθεώρηση ή καθιέρωση ενός ευέλικτου σχεδίου για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
 • Συζήτηση του πλάνου με προϊστάμενους και εργαζόμενους ώστε να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων ότι πλάνο δεν έχει κενά και μπορεί να εφαρμοστεί.
 • Γνώση της κατάστασης της υγείας όλων των εργαζομένων ώστε να ληφθούν μέτρα προστασίας για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ειδικά αν αυτοί εργάζονται σε θέσεις – κλειδιά της επιχείρησης.
 • Πληροφόρηση των εργαζομένων για τα βασικά μέτρα προφύλαξης, καθώς και για το γεγονός ότι πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο αν εμφανίσουν συμπτώματα νέας γρίπης ή εποχιακής γρίπης.
 • Σχεδιασμός άλλων ευέλικτων στρατηγικών (άδειες, ευέλικτο ωράριο, εργασία από το σπίτι) που να επιτρέπουν στο προσωπικό να φροντίζει τα άρρωστα μέλη της οικογένειας του.
 • Προετοιμασία ενός καταλόγου με εμπορικά επιμελητήρια, τοπικές αρχές και κέντρα δημόσιας υγείας, ώστε να είστε προετοιμασμένοι όταν θα πρέπει να λαμβάνετε κάθε πληροφορία σχετικά με την νέα γρίπη και τα μέτρα προστασίας.
 • Πρόβλεψη για εναλλακτικές επιχειρηματικές πρακτικές εφόσον αυτό απαιτείται (για παράδειγμα εντοπισμός νέων προμηθευτών, προτεραιότητα πελατών κλπ)
 
Αν ένας εργαζόμενος παρουσιάσει συμπτώματα νέας γρίπης

Το αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης και Νόσων τονίζει πως ο εργοδότης επιβάλλεται να κάνει σαφές ότι οποιοδήποτε σύμπτωμα της νέας γρίπης πρέπει να αναφέρεται, ενώ ο άρρωστος πρέπει να παραμένει στο σπίτι τουλάχιστον για 24 ακόμη ώρες μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κατά μέσο όρο να περιμένουν απουσία 3 έως 5 ημερών από τον άρρωστο υπάλληλο. Οι εργαζόμένοι που εκδηλώνουν συμπτώματα νέας γρίπης δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν, ούτε να παραβρίσκονται σε συνέδρια. Το CDC τονίζει επίσης πως οι εργαζόμενοι που φροντίζουν ασθενή με νέα γρίπη στο σπίτι μπορούν να εργασθούν κανονικά, αρκεί να παρακολουθούν σχολαστικά την υγεία τους.

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος δηλώσει ότι παρουσιάζει συμπτώματα νέας γρίπης πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως από τους συναδέλφους του. Καλό είναι να υπάρχουν χειρουργικές μάσκες στο χώρο εργασίας, ώστε να δίνονται στους υπαλλήλους που παρουσιάζουν συμπτώματα νέας γρίπης πριν ο εργοδότης τους επιτρέψει να φύγουν για το σπίτι τους. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερωθούν όλοι εργαζόμενοι που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και σε κοντινή απόσταση. Το CDC επίσης διευκρινίζει πως ο εργοδότης θα πρέπει να δείξει ανοχή ως προς το χαρτί γιατρού για την άδεια, εξαιτίας των πολλαπλών κρουσμάτων νέας γρίπης που αναμένονται και του φόρτου εργασίας των γιατρών και των νοσοκομείων.

Νέα γρίπη και ενημέρωση εργαζομένων

Τονίστε στους εργαζόμενους – ακόμη και με την ανάρτηση οδηγιών – ότι τα σταγονίδια του βήχα και του φτερνίσματος μεταδίδουν τη νέα γρίπη, γι αυτό και είναι πολύ σημαντικό να καλύπτουν με χαρτομάντιλο τη μύτη και το στόμα όταν βήχουν ή φτερνίζονται. Τοποθετήστε δοχεία όπου θα πετούν στη συνέχεια αυτά τα χαρτομάντιλα. Δώστε οδηγίες προκειμένου να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό και βεβαιωθείτε ότι οι θήκες του σαπουνιού ανεφοδιάζονται συνεχώς. Τα γραφεία, τα πληκτρολόγια των υπολογιστών, οι αριθμομηχανές, τα πόμολα της πόρτας πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

Ποιοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν περισσότερο από τη νέα γρίπη

Στις οδηγίες του αμερικάνικου υπουργείου υγείας για τη νέα γρίπη διαχωρίζονται τα επαγγέλματα, ανάλογα με την επικινδυνότητα τους. Ο χαρακτηρισμός ποικίλει από τον πολύ υψηλό έως τον χαμηλότερο κίνδυνο για νέα γρίπη, ενώ το επίπεδο κινδύνου εξαρτάται τόσο απο τη φύση της ίδιας της εργασίας, όσο και από το πόσο κοντινή επαφή με άλλα άτομα επιβάλει στον εργαζόμενο.

Επαγγέλματα με πολύ υψηλό κίνδυνο έκθεσης στη νέα γρίπη

Ολα τα επαγγέλματα σε ύποπτες πηγές πανδημίας γρίπης ή γνωστές πηγές πανδημίας γρίπης. Γιατροί, νοσηλευτές, οδοντίατροι και όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα ιατρεία που εμπλέκονται στη διάγνωση και τη νοσηλεία ασθενών με νέα γρίπη. Επίσης, το εργαστηριακό προσωπικό που ασχολείται με τη συλλογή ή τον χειρισμό δειγμάτων

Επαγγέλματα με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στη νέα γρίπη

Ολα τα επαγγέλματα που ενέχουν μεγάλες πιθανότητες έκθεσης σε γνωστές ή ύποπτες πηγές πανδημίας της νέας γρίπης. Οι εργαζόμενοι στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το προσωπικό υποστήριξης (γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι που πρέπει να μπαίνουν στους θαλάμους των ασθενών με νέα γρίπη). Τραυματιοφορείς, οδηγοί και νοσηλευτές σε οχήματα που μεταφέρουν ασθενείς. Γιατροί που εκτελούν νεκροψίες για γνωστές ή ύποπτες περιπτώσεις ασθενών που κατέληξαν εξαιτίας της νέας γρίπης.

Επαγγέλματα με μέτριο κίνδυνο έκθεσης στη νέα γρίπη

Περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις εργασίας που απαιτούν συχνή, στενή επαφή (μικρότερη των δύο μέτρων) με πολλά άτομα, σε γνωστές ή ύποπτες πηγές πανδημίας της νέας γρίπης. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα εργασίας που συγκεντρώνουν πληθυσμό σε κλειστούς χώρους (όπως τα εργοστάσια), οι εργαζόμενοι σε δημόσιους χώρους κλπ)

Επαγγέλματα με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης στη νέα γρίπη

Τα επαγγέλματα που δεν απαιτούν επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστό ότι έχουν μολυνθεί με τον ιό της νέας γρίπης και δεν επιβάλλουν στενή επαφή με άλλα άτομα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι υπάλληλοι γραφείου. Ακόμα και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα περιβάλλοντα, ωστόσο, πρέπει να τηρούν με σχολαστικότητα τα μέτρα προστασίας έναντι στη νέα γρίπη.