Η νέα ειδική επιτροπή αξιολόγησης του ΕΟΦ

13-12-2017

Στην συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ε.Ο.Φ. προχώρησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, έργο της Επιτροπής «είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου».

Όπως διευκρινίζεται, εάν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής, με μέλη:

1. ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α ́, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης  Διοικητικού, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του κλάδου ΠΕ Διοικηικού με βαθμό Α ́, Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού, αμφότεροι υπάλληλοι του Ε.Ο.Φ.

2. ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών με βαθμό Α ́, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Αξιολόγησης , με αναπληρώτρια την ΓΚΟΥΡΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ, του κλάδου ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών με βαθμό Α ́, Προϊσταμένη της Δ/νσης  Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, αμφότερες υπάλληλοι του Ε.Ο.Φ.

3. ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,  με αναπληρωτή  τον  Ταξίαρχο ΔΡΟΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  Προϊστάμενο  Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Εθνι9κής Άμυνας.

4 Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και 5  αιρετοί εκπρόσωποι ενώ δύναται  να  μετέχει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  και  εκπρόσωπος  του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.