Νέα περίπτωση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: πάροχοι προϊόντων καθετήρων και επιθεμάτων χρέωναν τον Οργανισμό χωρίς να παραδίδουν τα είδη στους ασθενείς!

20-09-2022

Νέα περίπτωση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η έρευνα έγινε μετά από καταγγελία για παρόχους προϊόντων καθετήρων και επιθεμάτων, οι οποίοι χρέωναν τον ΕΟΠΥΥ χωρίς να παραδίδουν τα αναγραφόμενα είδη στους ασθενείς, περιλαμβάνοντας μεταξύ των δικαιολογητικών εκκαθάρισης της δαπάνης, φωτογραφίες της πάσχουσας κατά περίπτωσης περιοχής, οι οποίες ήταν κοινές για πλέον του ενός ασφαλισμένους.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένη εταιρία προμήθειας καθετήρων, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 30-04-2021. Τα στοιχεία παρουσίασε η κα Αικατερίνη Λιούλη, Προϊσταμένη Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας της Αρχής στην 86η ΔΕΘ.  Οι σημαντικότερες διαπιστώσεις του ελέγχου ήταν οι ακόλουθες:

Κατά το ελεγχόμενο διάστημα εμφανίζονταν 33 νέα ΑΜΚΑ προμήθειας καθετήρων από τον συγκεκριμένο πάροχο, εκ των οποίων για 27 οι αρχικές γνωματεύσεις, βάσει των οποίων οι ασφαλισμένοι προμηθεύτηκαν τους καθετήρες, εκδόθηκαν από 6 δημόσιες μονάδες υγείας (νοσοκομεία-κέντρα υγείας) και για 6 εκδόθηκαν από 5 ιδιώτες ιατρούς.

Δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δημόσιων μονάδων υγείας οι επισκέψεις 22 εκ των 27 ασφαλισμένων, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν προμηθευτεί καθετήρες για πρώτη φορά στο πρώτο τετράμηνο του 2021, βάσει γνωματεύσεων ιατρών των μονάδων αυτών. Στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού φαίνονται οι αρχικές γνωματεύσεις των νοσοκομειακών ιατρών, εντούτοις από τα έγγραφα των νοσηλευτικών μονάδων, δεν προκύπτει επίσκεψη των 22 ασθενών, με επίσημη καταγραφή σε κάποιες από τις πύλες εισόδου των μονάδων (ΤΕΙΤΕΠ-νοσηλεία).

Υπήρξαν περιπτώσεις, για τις οποίες οι αρχικές γνωματεύσεις χορήγησης καθετήρων, φέρεται να έχουν εκδοθεί από 5 ιδιώτες ιατρούς κατά παράβαση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.