Νέες δομές περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Alzheimer

03-04-2019

Νέες δημόσιες δομές για τους ασθενείς με άνοια και Alzheimer, περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιου Δράσης για την Άνοια-νόσο Alzheimer. Ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και έχουν επιλεγεί οι φορείς για την υλοποίηση 5 Ιατρείων Μνήμης σε νοσοκομεία των Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης. Επίσης. έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, έχουν επιλεγεί οι τελικοί δικαιούχοι και θα λειτουργήσουν σύντομα 8 Κέντρα Ημέρας σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη-Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, σε Δυτική Ελλάδα-Πάτρα, σε Δυτική Μακεδονία – Κοζάνη, σε Πελοπόννησο-Καλαμάτα, Ήπειρο –Ιωάννινα, Θεσσαλία- Λάρισα και Κρήτη – Ηράκλειο. Παράλληλα, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και αναμένεται η υλοποίηση 2 δομών τελικού σταδίου στην Θεσσαλονίκη και στην Καλαμάτα δυναμικότητος 25 κλινών εκάστη.

Τα παραπάνω στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την αποτίμηση υλοποίησης και προόδου εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-νόσο Alzheimer 2019, το οποίο περιλαμβάνει οργανωμένες, χρονικά τοποθετημένες και κοστολογημένες προτάσεις για όλους τους τομείς που αφορούν στην άνοια για τα έτη 2016-2020:

Άξονας 1: Καταγραφή και ταξινόμηση των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα – Εθνικό Αρχείο ατόμων με άνοια -Παροχή οικονομικών βοηθημάτων βάση αλγορίθμου βαρύτητας της νόσου και της επιβάρυνσης των οικογενειών

Άξονας 2: Πρόληψη- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού

Άξονας 3: Υποστήριξη φροντιστών των ατόμων με άνοια

Άξονας 4: Αντιμετώπιση της άνοιας

Δράση 1: Η άνοια στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Δράση 2: Ιατρεία Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών

Δράση 3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια

Δράση 4: Δομές φιλοξενίας και μακροχρόνιας παραμονής για άτομα με άνοια

Δράση 5: Δομές τελικού σταδίου

Δράση 6: Απoκεντρωμένη φροντίδα- Φροντίδα στο σπίτι

Δράση 7: Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Άξονας 5: Νομοθεσία- Δικαιώματα ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους

Άξονας 6: Έρευνα για την άνοια

Άξονας 7: Εκπαίδευση στην άνοια