Νέες οδηγίες ΕΟΠΥΥ για τους εξωτερικούς ασθενείς σε Κέντρα Αποκατάστασης

26-12-2016

Οδηγίες για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που νοσηλεύονται ως εξωτερικοί  ασθενείς σε Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης  Ημερήσιας Νοσηλείας, εξέδωσε ο Οργανισμός. Πιο αναλυτικά, οι δικαιούχοι ασθενείς απαιτείται να έχουν αναλυτική ιατρική γνωμάτευση  από τον θεράποντα ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, στην οποία θα αναφέρεται το είδος της πάθησης ή της βλάβης, η βαρύτητα της νόσου, ο πιθανός χρόνος αποκατάστασης, ο συνολικός αριθμός συνεδριών και η συχνότητά τους, καθώς και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και όχι απλές πράξεις φυσικοθεραπείας. 

Ο αριθμός συνεδριών και η διάρκεια της αποθεραπείας-αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας της νόσου και το είδος της θεραπείας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) το χρόνο για παθήσεις μέσου σταδίου και τις ογδόντα (80) για παθήσεις προχωρημένου σταδίου.  

Τα  ηλεκτρονικά παραπεμπτικά  που θα εκδίδονται από τον θεράποντα ιατρό (πιστοποιημένο-συμβεβλημένο) μπορεί να είναι:  

α) Μηνιαία, με ανώτατο αριθμό συνεδριών τις 12 (σε περίπτωση μη εκτέλεσής του συνολικού  αυτού αριθμού, θα επιμηκύνεται το πρόγραμμα κατά τον υπολειπόμενο

αριθμό συνεδριών), 

β) Ετήσια,  με ανώτατο αριθμό συνεδριών: εξήντα για παθήσεις μέσου σταδίου και ογδόντα για παθήσεις προχωρημένου σταδίου), ή 

γ) Ενδιάμεσης ισχύος, που σημαίνει ότι   επειδή όλοι οι ασφ/νοι δεν απαιτείται να υποβληθούν στο μέγιστο αριθμό συνεδριών,  ο θεράπων ιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει παραπεμπτικό με  συνολικό αριθμό  π.χ.  20 συνεδριών  αρκεί  στα σχόλια  να περιγράψει τη μηνιαία συχνότητα  των συνεδριών    (πχ. 4 συνεδρίες ανά μήνα),  καθώς  και το χρόνο ολοκλήρωσής  τους  (π.χ. 3 μήνες).  Σ΄αυτήν την περίπτωση,  εάν  ο θεράπων ιατρός    κρίνει κατά την επανεξέταση του ασθενούς απαραίτητη τη συνέχιση της αποθεραπείας του, μπορεί να εκδώσει νέο παραπεμπτικό μέχρις ότου βέβαια τη συμπλήρωση του ανώτατου ετήσιου αριθμού συνεδριών, που δικαιολογεί η βαρύτητα της νόσου.