Νέες οδηγίες για τη χρήση του rivaroxaban σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη

26-12-2016

Στα τέλη Ιανουαρίου, η εταιρεία Bayer ανακοίνωσε την αναθεώρηση του φύλλου οδηγιών του rivaroxaban, λόγω της ένταξης νέων ειδικών οδηγιών σχετικά με τη θεραπεία με rivaroxaban ασθενών με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βασίζεται στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) τον Δεκέμβριο του 2014, η οποία δίνει στους θεράποντες ιατρούς μια ακόμα θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς τους με κολπική μαρμαρυγή που πρέπει να υποβληθούν σε καρδιοανάταξη. Με αυτή την έγκριση, το rivaroxaban γίνεται το μόνο νεότερο από του στόματος αντιπηκτικό με αποδεδειγμένες οδηγίες σε πρώιμη ή όψιμη καρδιοανάταξη. 

Συχνά, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή βιώνουν μια καρδιακή αρρυθμία που προκαλεί τυρβώδη ροή του αίματος και μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό θρόμβων. Η καρδιοανάταξη είναι μια κοινή ιατρική διαδικασία, η οποία επιτελείται για να αποκατασταθεί η πλήρης αρρυθμία που χαρακτηρίζει την κολπική μαρμαρυγή πίσω στον κανονικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Χωρίς επαρκή αντιπηκτική αγωγή, οι ασθενείς αυτοί διατρέχουν κίνδυνο θρομβοεμβολικών επιπλοκών, με τα  ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου να κυμαίνονται από 5 ως 7 %. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την αποτελεσματική αντιπηκτική αγωγή με αντιβιταμίνες Κ (ΑΒΚ) – που σημαίνει τιμές  INR 2.0-3.0- τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες πριν από την καρδιοανάταξη και την από του στόματος αντιπηκτική αγωγή για τέσσερις εβδομάδες μετά την διαδικασία. 

«Η παροχή επαρκούς αντιπηκτικής θεραπείας στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη είναι σημαντική. Με τη βαρφαρίνη, οι ασθενείς βρίσκονται συχνά εκτός θεραπευτικών ορίων με αποτέλεσμα να απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις είτε η  αναβολή της διαδικασίας, ή οι ασθενείς να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο» είπε ο Δρ. Riccardo Cappato, ιατρός του Κέντρου Αρρυθμίας και Ηλεκτροφυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Μιλάνου και κεντρικός ερευνητής της μελέτης X-VERT. «Η αναθεωρημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος του rivaroxaban παρέχει στους θεράποντες ιατρούς σαφείς οδηγίες για τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη. Η μελέτη X-VERT έδειξε ότι το rivaroxaban είναι μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή εναλλακτική λύση των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ (ΑΒΚ), με ένα μάλιστα πρακτικό πλεονέκτημα». Το πρακτικό πλεονέκτημα της χρήσης του rivaroxaban καταδείχθηκε από τον μικρότερο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την καρδιοανάταξη σε σύγκριση με τις ΑΒΚ, ιδιαίτερα σε ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι για καθυστερημένη καρδιοανάταξη. Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal, τον Σεπτέμβριο του 2014.