Νέες συστάσεις από την εθνική επιτροπή εμβολιασμών για το Mantoux

26-12-2016

Νέες συστάσεις για την διενέργεια της δερμοαντίδρασης εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, το υπουργείο έκανε αποδεκτή γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σύμφωνα με την οποία συστήνεται η διενεργεια του Mantoux σε όλα τα παιδιά στο νηπιαγωγείο καθώς και σε παιδιά ηλικίας 12-15 μηνών, 4-6 ετών και 11-12 ετών τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για φυματίωση και συγκεκριμένα:

–  παιδιά μεταναστών που προέρχονται από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης ή που ζούν σε δυσχερείς συνθήκες,

– σε παιδιά αθιγγάνων και άλλων ομάδων που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης,

– σε παιδιά μητέρων που έχουν μολυνθεί από Ειτζ,

– παιδιά οικογενειών που πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης, και

– παιδιά στο άμεσο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με ενεργό φυματίωση.

Σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη φυματίνης προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά των ομάδων αυξημένου κινδύνου.