Νέες τιμές στα διαγνωστικές εξετάσεις

26-12-2016

Νέες τιμές στις διαγνωστικές εξετάσεις ισχύουν από σήμερα Τετάρτη, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων». Παράλληλα, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ καθορίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ελεγχθεί η δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο. 

Η απόφαση ισχύει -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά – «Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων του» ενώ η απόδοση των μέτρων θα αξιολογηθεί μετά από 2 μήνες. Ειδικότερα, οι οι τιμές 51 αποζημιούμενων από τον Οργανισμό διαγνωστικών  εξετάσεων, μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 43%. Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 9%. Οι τιμές αποζημίωσης των μαγνητικών τομογραφιών και του PET scan μειώνονται κατά 18% και 10% αντίστοιχα, επί των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: