Νέες κατευθύνσεις για το σχεδιασμό ψυχικής υγείας στο παρά πέντε των εκλογών

Υπουργείο Υγείας
04-07-2019

Νέο πλαίσιο κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά Τομέα, με χρονοδιάγραμμα πενταετίας, περιλαμβάνει έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας, λίγα 24ωρα πριν τις εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με την έκθεση, σήμερα λειτουργούν 360 Μονάδες Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων ΝΠΔΔ και 141 ΝΠΙΔ καθώς και 23 Παιδιών και Εφήβων ΝΠΔΔ και 6 ΝΠΙΔ.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι ανάγκες σε προσωπικό για την στελέχωση των υφιστάμενων Μονάδων Ψυχικής Υγείας ανά Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ανέρχονται σε 121 (20 ιατρικών ειδικοτήτων κα 101 λοιπών ειδικοτήτων.

Αντίστοιχα, οι ανάγκες σε προσωπικό για την στελέχωση των υφιστάμενων Μονάδων Ψυχικής Υγείας ανά Τομέα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων ανέρχονται σε 1.182 (148 ιατρικών ειδικοτήτων και 1034 λοιπών ειδικοτήτων).

Σε ότι αφορά τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, στην έκθεση προτείνεται μετονομασία σε Πολυδύναμες Νοσηλευτικές Μονάδες με γεωγραφικό προσδιορισμό. Συγκεκριμένα, τα τρία Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα μετονομαστούν σε: «Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Δυτικής Αθήνας», «Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Δυτικής Αθήνας – Δρομοκαΐτειο» και «Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Θεσσαλονίκης».

Προτείνεται επίσης αποσύνδεση των νοσοκομείων Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» – Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» και δημιουργία στεγαστικών δομών στους ψυχιατρικούς τομείς των Νοσοκομείων. Έτσι προβλέπεται η δημιουργία 3-4 Τομέων Ψυχικής Υγείας, 1 Παθολογικός Τομέας και 1 Εργαστηριακός Τομέας.

Οι Τομείς Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνουν Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας (25-30 κλινών), Τμήματα Ψυχογηριατρικά, Τμήματα Ψυχιατροδικαστικά, Τμήματα Επανένταξης και Τμήματα Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

Ο Παθολογικός Τομέας περιλαμβάνει Παθολογικό, Νευρολογικό και Καρδιολογικό Τμήμα. Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει Ακτινοδιαγωνστικό και Βιοπαθολογικό Τμήμα. Περιλαμβάνεται, επίσης, Οδοντιατρείο και Γυναικολογικό Ιατρείο.

Όπως τονίζεται, ο Παθολογικός και Εργαστηριακός Τομέας μπορεί να εξυπηρετεί και τον γενικό πληθυσμό της περιοχής.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 2017 και του Ιουνίου του 2018 και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού που παρουσιάζεται είναι:

Α) Η προσπάθεια αποτύπωσης ανά Τομέα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Παιδιών Εφήβων υφιστάμενων και αναγκαίων υπηρεσιών και δομών (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Ψυχιατρικές Κλινικές, Εξωτερικά Ιατρεία, Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Κοι.Σ.Π.Ε.).

Β) Η αποτύπωση των υφιστάμενων και αναγκαίων υπηρεσιών και δομών που απευθύνονται σε ειδικούς πληθυσμούς ασθενών, όπως ο αυτισμός και η άνοια.

Γ) Η ενσωμάτωση του σχεδιασμού που υπαγορεύεται από την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα άτομα που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες).

Δ) Η «δεκτικότητα» του σχεδιασμού για νέες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα το επίπεδο ανάπτυξής τους είναι χαμηλό (Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση, Παρέμβαση στην Κρίση).

Ε) Η προσπάθεια κοστολόγησης του πενταετούς σχεδιασμού. Η προοπτική ενίσχυσης του μεριδίου χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, ταυτόχρονα με την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα (υλοποίηση της κατεύθυνσης για αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης για την Ψυχική Υγεία από το σύνολο της δημόσιας υγειονομικής δαπάνης).