Νέο δελτίο τιμών για τα ΜΗΣΥΦΑ αναμένεται να εκδοθεί από τον ΕΟΦ

07-11-2017

Νέο δελτίο τιμών για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα αναμένεται να εκδώσει άμεσα ο ΕΟΦ. Ήδη, στο πλαίσιο της διαδικασίας τιμολόγησης νέων ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων καλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν από σήμερα Τρίτη 07-11-2017 έως και την Δευτέρα 20-11-2017 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-09-2017.

Παράλληλα, ο ΕΟΦ θα εκδώσει συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμακευτικών προϊόντων, των οποίων εκκρεμούν σχετικά αιτήματα από τον περασμένο Ιούλιο. Για το λόγο αυτό, ο ΕΟΦ καλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες να υποβάλλουν από σήμερα Τρίτη 07-11-2017 έως και την Δευτέρα 20-11-2017 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-09-2017.

Σημειώνεται ότι στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 03-07-2017 έως 29-09-2017 και είναι πλήρη.