Νέο σύστημα προμηθειών προωθεί το υπουργείο Υγείας

26-12-2016

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας  προβλέπει το νέο σύστημα προμηθειών, που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του φθινοπώρου με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος όπως τονίζει στις δημόσιες εμφανίσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Το νέο σύστημα προμηθειών, προβλέπει:

1. Πλήρη καταγραφή και κωδικοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

2. Πλήρη καταγραφή των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών κάθε κατηγορίας προϊόντος.

3. Καθορισμό αποδεκτού εύρους τιμής για την αγορά κάθε προϊόντος (τιμολόγηση).

Πιο αναλυτικά, με το νέο νομοσχέδιο ενοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες δομές και συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Η Αρχή έχει σκοπό τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της καθολικά κεντρικοποιημένης εφαρμογής όλου του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου του συστήματος προμηθειών, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλώσεων στον τομέα της δημόσιας Υγείας.

Δημιουργείται επίσης, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και ελέγχου. Κάθε νοσοκομείο ή άλλος φορέας θα δηλώνει τις ποσοτικές του ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, βάσει των προδιαγραφών που έχουν φτιαχτεί για κάθε προϊόν και υπηρεσία, και οι οποίες θα ελέγχονται προκειμένου να μην ξεπερνούν τα επιτρεπτά από τα πρότυπα κατανάλωσης όρια.

Εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν εμφανίζουν διαφορές και είναι εντός των επιτρεπτών ορίων, ομογενοποιούνται για όλους τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οριστικοποιούνται και με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα προμηθειών εκάστου έτους αναφοράς.

Η τιμολόγηση των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών θα γίνεται από την κεντρική Αρχή και θα είναι ενιαία και δεσμευτική για όλους τους φορείς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση των προμηθειών και να περιορίζεται η σπατάλη δημόσιου χρήματος.

Διαψεύδει κατηγορηματικά η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών  Κλινικών τη συμμετοχή της σε Κάρτα Υγείας που διαφημίζεται σε τηλεοπτικά κανάλια. Συγκεκριμένα, δηλώνει «ότι ΔΕΝ έχει καμία σχέση με Κάρτα Υγείας που διαφημίζεται σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και αναφέρει ψευδώς και παραπλανητικά ότι η κάρτα εκδίδεται σε συνεργασία με την ΠΕΙΚ χρησιμοποιώντας μάλιστα το λογότυπο του σωματείου».

Ήδη, η ΠΕΙΚ ανέθεσε στη Νομική της υπηρεσία να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς την εταιρία που την εκδίδει αλλά και προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια ώστε να σταματήσει η μετάδοση της παράνομης διαφήμισης και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν ποινικά και αστικά στη δικαιοσύνη.