Δεξιότητες επικοινωνίας στη νοσηλευτική

12-10-2021

Από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο: «Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Νοσηλευτική». Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές νοσηλευτικής, με σκοπό να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικές ικανότητες σε κάθε τομέα της νοσηλευτικής. Το βιβλίο εξετάζει όλες τις ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας που περιγράφονται στα πρότυπα του 2018 της NMC, ενώ περιλαμβάνει και τις καίριες συνεισφορές πεπειραμένων νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας σε διάφορους κλινικούς τομείς.

Δεδομένου ότι η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν γίνει ουσιαστικές στη σύγχρονη νοσηλευτική, σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει πώς μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς στην πράξη η θεωρία πίσω από τις δεξιότητες, αλλά και να βοηθήσει τους φοιτητές να έχουν αυτοπεποίθηση και να επικοινωνούν αποτελεσματικά κατά την αλληλεπίδραση με τους ασθενείς, προσόν απαραίτητο για όλη τη μετέπειτα καριέρα τους.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες επικαιροποιήσεις:
– Ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την ανθρωποκεντρική φροντίδα και τη διαπολιτισμική επικοινωνία
– Περαιτέρω στοιχεία για τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες νέες τεχνολογίες
– Τη συμπερίληψη της έννοιας της «συναισθηματικής νοημοσύνης».