Νέος διαγωνισμός για προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού

26-12-2016

Νέο διαγωνισμό για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού πρόκειται να προκηρύξει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Η σχετική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία -σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΠΥ – αποτελείται κυρίως από ιατρούς νεφρολόγους. Μάλιστα, οι τεχνικές προδιαγραφές τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να υποβάλλουν τις σχετικές προτάσεις, οι οποίες και αξιολογούνται.

 Σημειώνεται ότι η σύμβαση που «τρέχει» υπεγράφη στις 7/1/2013 και έχει 2ετή διάρκεια. Η ΕΠΥ είχε προκηρύξει στις 18.8.2010 διεθνή διαγωνισμό – συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού, με  Τεχνικές Προδιαγραφές που εκπονήθηκαν από το ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 6.10.2010 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και οι προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν από την Επιτροπή  Διενέργειας  του διαγωνισμού,  της  οποίας  τα  μέλη που τη συνιστούν είναι και Ιατροί Νεφρολόγοι, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΕΠΥ.