Νέος κύκλος σπουδών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλινικών Μελετών και Ορθής Κλινικής Πρακτικής από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΕΑΠ

20-06-2024

Τον δεύτερο κύκλο σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κλινικές Μελέτες και Ορθή Κλινική Πρακτική (GCP): Αρχές, Μεθοδολογία και Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Βιοϊατρική Έρευνα» ανακοίνωσε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Με έναρξη τον Οκτώβριο του 2024, το πρόγραμμα καλύπτει μια ευρεία γκάμα ενδιαφερόμενων, αφού απευθύνεται στα μέλη των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εργαζόμενους σε φαρμακευτικές εταιρείες και Κατ’ Ανάθεση Οργανισμούς Έρευνας (CRO), εθνικές ρυθμιστικές αρχές, πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίως από τα πεδία των Επιστημών Υγείας, μέλη επιτροπών δεοντολογίας και εργαζόμενους στη διοικητική διαχείριση κλινικών μελετών σε νοσηλευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, αλλά και σε ενδιαφερόμενους για επαγγελματική συνεργασία στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των κλινικών μελετών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης αποτύπωση με συστηματικό τρόπο των αρχών της βιοϊατρικής έρευνας και των κλινικών μελετών στα πλαίσια της τεκμηριωμένης Ιατρικής σύμφωνα με την Ορθή Κλινική Πρακτική (GCP) και η περαιτέρω εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην πράξη στο ανερχόμενο πεδίο των κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Οι έξι εκπαιδευτικές ενότητες που απαρτίζουν τον δεύτερο κύκλο σπουδών, αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να λάβουν επαγωγικά γνώσεις που εκτείνονται από την ιστορική και δεοντολογική επισκόπηση των κλινικών μελετών και το σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο που τις διέπει μέχρι τον επιστημονικό σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοκόλλων. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να προσφερθούν σε ειδικές υποενότητες επιπλέον εκπαιδευτικά αντικείμενα για την τεκμηρίωση, την ποιότητα και ακεραιότητα, αλλά και το είδος των δεδομένων των κλινικών μελετών μέχρι τη δημοσιοποίησή τους, ενώ για πρώτη φορά χαρτογραφούνται οι εξελίξεις στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπειών με χρήση των τεχνολογιών αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Οι έξι εκπαιδευτικές ενότητες αναπτύσσονται σε 200 ώρες (24 ώρες σύγχρονης και 176 ώρες ασύγχρονης) διδασκαλίας που εκτείνονται σε διάρκεια τριών μηνών (δώδεκα εβδομάδες).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα Κλινικό Φροντιστήριο που θα προσφέρει μέσα από ένα πρακτικά επιλεγμένο θεματολόγιο τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ελέγξουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή του προτύπου Ορθής Κλινικής Πρακτικής ICH-GCP και να μπορέσουν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Μέσα από το αναλυτικό και πολυδιάστατο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να κατανοήσουν συνδυαστικά το ευρύ και διαρκώς αναπτυσσόμενο πλαίσιο της βιοϊατρικής έρευνας και για τον λόγο αυτό στο πέρας κάθε ενότητας περιλαμβάνονται ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με τεστ πολλαπλών επιλογών και μελέτες περίπτωσης.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ελευθέριος Πάλλης.

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΑΠ.