Νο1 στη λίστα με τα πιο επικίνδυνα προϊόντα, τα παιδικά παιχνίδια

10-04-2019

Tην 1η θέση στη λίστα με τα πιο επικίνδυνα προϊόντα καταλαμβάνουν τα παιγνίδια, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πύλη Ασφαλείας για τα επικίνδυνα προϊόντα. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2018 καταγράφηκαν στην ΕΕ 2.257 προειδοποιήσεις σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα.

Η κατηγορία των παιχνιδιών ανήκει στην πλέον κοινοποιούμενη κατηγορία προϊόντων (ποσοστό 31%), ακολουθούμενη από «αυτοκίνητα» (19%) και «είδη ένδυσης, υφάσματα και είδη μόδας» (10%), ενώ οι κυριότεροι κίνδυνοι ήταν οι χημικοί κίνδυνοι και οι τραυματισμοί (25%) ακολουθούμενο από τον κίνδυνο πνιγμού για παιδιά (18%).

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ανακλήσεις προϊόντων αποτελούν ένα από τα πιο κοινά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων που ενέχουν τα επικίνδυνα προϊόντα, ωστόσο το ποσοστό των προϊόντων που ανακτώνται με επιτυχία από τους καταναλωτές παραμένει γενικά χαμηλό.

Τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας σχετικά με το θέμα δείχνουν ότι το ένα τρίτο των ερωτηθέντων εξακολουθεί συνειδητά να συνεχίζει να χρησιμοποιεί ανακληθέντα προϊόντα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ειδοποιήσεις ανάκλησης ενδέχεται να μην έχουν μεγάλη επίπτωση στους καταναλωτές ή / και ότι ο κίνδυνος μπορεί να μην ανακοινώνεται επαρκώς.

Σημειώνεται ότι περισσότερα από τα μισά επικίνδυνα προϊόντα προέρχονται από την Κίνα. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε.. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες κινεζικές αρχές για το θέμα αυτό. Αυτό περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων που πρέπει να πληρούνται κατά την πώληση στους καταναλωτές της ΕΕ.