Νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υγείας για το χρόνο εργασίας των γιατρών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες

26-01-2017

Νομοθετική ρύθμιση για τη συμμόρφωση της χώρας στην κοινοτική οδηγία (2003/88/ΕΚ) σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών με σκοπό την εξασφάλιση και τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών.
Αυτό αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Υγείας προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Όπως τονίζεται, «παράλληλα δρομολογούνται οι αναγκαίες προσλήψεις ιατρών ΕΣΥ που θα εξασφαλίζουν αφενός την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και αφετέρου την εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία».
Καταλήγοντας το υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι: «τα προγράμματα εφημέρευσης πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις έως ότου ολοκληρωθούν οι ανωτέρω παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένονται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017».