Νοσοκομειακή κατ΄οίκον Νοσηλεία και Φροντίδα Υγείας: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ – Τι προβλέπει, ποιους ασθενείς αφορά, τα κριτήρια ένταξης

23-05-2023

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την νοσοκομειακή κατ΄οίκον Νοσηλεία και Φροντίδα Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, η κατ΄οικον Νοσηλεία και Φροντίδα Υγείας (ΚΟΝ) αφορά σε:

α)ασθενείς, παιδιά και ενήλικες, με διαφορετική υποκείμενη κύρια νόσο (χρόνια αναπνευστικά αποφρακτικά ή περιοριστικά νοσήματα, νευρολογικές παθήσεις ταχέως ή βραδέως εξελισσόμενες όπως νόσος κινητικού νευρώνα, μυασθένεια, κυστική ίνωση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και άλλα χρόνια νοσήματα και ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζονται  ξειδικευμένη μακροχρόνια φροντίδα και

β) ογκολογικούς ασθενείς για την υπό προϋποθέσεις χορήγηση ογκολογικής θεραπείας κατ΄ οίκον.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΚΟΝ είναι αφενός η γνώση του αριθμού των ασθενών, της κατηγορίας και βαρύτητας νόσου και αφ’ ετέρου ένα καλά οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης με συνθήκες ασφάλειας, για τον ασθενή και την οικογένειά του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη μητρώου ασθενών, ωφελούμενων από την ΚΟΝ καθώς και συντονισμένη λειτουργία της μονάδας ΚΟΝ. Για την εφαρμογή της παρούσας το Κέντρο Αναφοράς ΚΟΝ δύναται να είναι μια Παιδιατρική Κλινική για τα παιδιά, μια Πνευμονολογική Κλινική, μια Νευρολογική και μια Ογκολογική Κλινική για τους ενήλικες ή ένα Νοσοκομείο όπου λειτουργούν ογκολογικά συμβούλια ή άλλες διεπιστημονικές ομάδες που περιθάλπουν και παρακολουθούν ασθενείς με χρόνια σοβαρά προβλήματα. Για τα παιδιατρικά περιστατικά ιατρός ΚΟΝ είναι Παιδίατρος, με αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση παιδοπνευμονολογικών περιστατικών, ενώ για τους ενήλικες, για τα περιστατικά ΚΟΝ είναι υπεύθυνος ιατρός Πνευμονολόγος ή Νευρολόγος ή Παθολόγος – Ογκολόγος ή ιατρός Εντατικολόγος ή Γενικός Ιατρός ή άλλος ιατρός πιστοποιημένος στη ΚΟΝ.

Κριτήρια ένταξης

Τα βασικά κριτήρια ένταξης ενός ασθενούς σε πρόγραμμα ΚΟΝ, βασίζονται κυρίως στην πολυπλοκότητα και την χρονιότητα της νόσου, καθώς και στην ανάγκη τεχνολογικής-εξειδικευμένης υποστήριξής του και όχι τόσο στη συγκεκριμένη διάγνωση της νόσου. Τα κριτήρια ένταξης διαφέρουν αναλόγως των χαρακτηριστικών των ασθενών. Η πορεία του ασθενούς, η συμμόρφωση και ανταπόκριση στην θεραπεία ορίζουν την ένταση και την διάρκεια της φροντίδας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας ΚΟΝ.

Τα κριτήρια για τους παιδιατρικούς ασθενείς είναι η ανεπάρκεια ενός ή περισσοτέρων οργανικών συστημάτων, που χρειάζονται ποικίλου βαθμού και χρονικής διάρκειας υποστήριξη, όπως οξυγονοεξαρτώμενοι ασθενείς, ασθενείς με τραχειοστομία ή σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, ασθενείς σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ασθενείς σε παρεντερική διατροφή ή σε παρατεταμένη ενδοφλέβια αγωγή ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, καθώς και ασθενείς που χρειάζονται εντατική φυσικοθεραπεία ή κινητική αποκατάσταση λόγω της ασθένειας ή μετά την έξοδο τους από την ΜΕΘ.

Τα κριτήρια για τους ενήλικους χρονίως πάσχοντες ασθενείς είναι α) Ασθενείς υπό ΕΜΑ με συνεχή ή περιοδική εφαρμογή αναπνευστήρα β) Ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη με μη ΕΜΑ>16ωρες και

σύνθετα προβλήματα υγείας, γ) Ασθενείς μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ με εμμένουσα αναπνευστική δυσχέρεια, δ) Ασθενείς με τραχειοστομία μόνιμη ή πρόσκαιρη με συνοδό νοσηρότητα, ε) Ασθενείς με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο με εφαρμογή συσκευής υποστήριξης αναπνοής>16ώρες και σύνθετα προβλήματα υγείας (πχ παχυσαρκίαυποαερισμός-ΣΑΥΥ), στ) Ασθενείς υπό χρόνια οξυγονοθεραπεία (ΧΟΘ) και συνοδό νοσηρότητα, ζ) Ασθενείς με διαταραχές σίτισης (Ρινογαστρικός καθετήρας − Γαστροστομία /Ειλεοστομία − Παρεντερική διατροφή) και συνοδό νοσηρότητα, η) Ασθενείς με ανάγκη για εντατική αναπνευστική ή κινητική φυσικοθεραπεία (πχ μετά σοβαρό τροχαίο ή εργατικό ή άλλο ατύχημα). Θ) Ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα. Ι) Ογκολογικοί ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας κατ’οίκον ή μπορούν να λάβουν θεραπεία κατ’οίκον.

Για την χορήγηση ογκολογικής θεραπείας κατ΄ οίκον, αυτή αφορά ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται σε ογκολογικές κλινικές ή άλλα οργανωμένα τμήματα νοσοκομείων, όπου λειτουργούν ογκολογικά συμβούλια και τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την 24ωρη παρακολούθηση του ασθενή. Και για τους οποίους το Ογκολογικό Συμβούλιο ή και ο θεράπων ιατρός, Παθολόγος – Ογκολόγος, κρίνουν, με βάση τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες, ότι οι ασθενείς μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή/και βιολογικούς παράγοντες στο σπίτι αντί στο νοσοκομείο.