Ο ΕΟΦ ανακάλεσε την άδεια φαρμακαποθήκης για χονδρική πώληση φαρμάκων

10-02-2023

Με σημερινή του ανακοίνωση ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) γνωστοποίησε την απόφασή του να ανακαλέσει την άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης σε μια φαρμακαποθήκη.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η απόφαση αφορά την φαρμακαποθήκη NN PHARMA IKE.

Αιτία είναι η «άρνηση να θέσουν ανά πάσα στιγμή για επιθεώρηση, τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στο άρθρο 106 παρ. 1 στοιχείο α) της Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013, στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΦ».

 Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση άδειας στην φαρμακαποθήκη NN PHARMA IKE

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της υπ. αριθμ. 22818/26-3-2021 άδειας χονδρικής πώλησης της φαρμακαποθήκης NN PHARMA IKE, πάροδος Λ. Βουλιαγμένης 38, Αργυρούπολη 164 52 λόγω της άρνησης να θέσουν ανά πάσα στιγμή για επιθεώρηση, τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στο άρθρο 106 παρ. 1 στοιχείο α) της Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013, στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΦ, που αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση κατοχής της άδειας.

Ως εκ τούτου, η φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται να διαθέτει και να διακινεί φαρμακευτικά προϊόντα.