Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να συνάπτει ατομικές συμβάσεις με φαρμακοποιούς και να ιδρύει φαρμακεία και με τη βούλα του Συμβουλίου Επικρατείας

26-12-2016

Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να συνάπτει ατομικές συμβάσεις με φαρμακοποιούς και να ιδρύει φαρμακεία και με τη βούλα του Συμβουλίου Επικρατείας.