Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να πληρώνει τις ελεγκτικές εταιρείες, επιμένει η ΠΕΔ

26-12-2016

Εμμένουν στην αρχική τους θέση οι εργαστηριακοί και κλινικοεργαστηριακοί γιατροί ότι ο κλινικός έλεγχος των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών (ΙΕΕ) που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να βαρύνει τον ίδιο και όχι τις τσέπες των γιατρών που θέλει ο ΕΟΠΥΥ να ελέγξει. Σε μακροσκελέστατη επιστολή που έστειλαν προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ζητούν από τον Οργανισμό να τους γνωστοποιήσει τις προτάσεις του για τα κριτήρια ελέγχου και τη μεθοδολογία ελέγχου των παρόχων ανά ειδικότητα. Σημειώνουν μάλιστα, ότι ο οποιοσδήποτε έλεγχος που αφορά την υγειονομική δαπάνη παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων, πρέπει να γίνεται προκαταρκτικά και όχι αναδρομικά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) που ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία ανά πάθηση και ανά ειδικότητα.

Οι γιατροί αρνούνται την τρίμηνη παράταση των συμβάσεων που βάσει του Ν.4238/17-2-2014 καταργούνται, η οποία θα επιφέρει νέο clawback και νέα κουρέματα, όπως υπογραμμίζουν, επιτείνοντας την υποχρηματοδότηση των υγειονομικών παρόχων ενώ θεωρούν παράνομο και καταχρηστικό το μέτρο του  clawback και rebate για 2013.

Στην επιστολή της η Επιτροπή Διαπραγμέτευσης των γιατρών αναφέρει ακόμη τα εξής:

Στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, διαπιστώνεται σοβαρότατη υποχρηματοδότηση που δε συνάδει με το αντίστοιχο επίπεδο ιατρικής κάλυψης και ποιότητας παροχής υπηρεσιών.  Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ που να καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλισμένων σε παρακλινικό και εργαστηριακό έλεγχο κατά τη διάρκεια της απεργίας και του κλεισίματος των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ. Αντιθέτως διαπιστώνουμε περαιτέρω τάση μείωσης κάτω από τα επίπεδα του περσινού προϋπολογισμού.  Αυτό θα εκτοξεύσει τα συνολικά παράνομα «κουρέματα» προς τους παρόχους για το τρέχον έτος σε ποσοστά που ξεπερνούν τα 2/3 των υποβληθέντων δαπανών.  Τέλος κρίνεται σκόπιμη η προτεραιότητα του άμεσου διαχωρισμού των κωδικών των παρόχων ανά ειδικότητα.

Απαιτούμε σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, χωρίς καμιά πλέον αναβολή, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με αντίστοιχη εγγραφή και τροποποίηση στο κρατικό προϋπολογισμό του 2014.

– Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση για τα πιστωτικά τιμολόγια του rebate και του clawback ώστε να εκπέσουν από τη φορολογητέα ύλη του 2013 και να σταματήσει η φορολόγηση των γιατρών αυτών για «πλασματικά» εισοδήματα.

Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση της υποδομής και της λειτουργίας των ΙΔΕ θα πρέπει να διενεργείται από τους Ιατρικούς Συλλόγους, στα πλαίσια της αδειοδότησης τους με μία μεταβατική περίοδο και χρόνο προσαρμογής.

– Να υπάρξει απεμπλοκή της πληρωμής των δαπανών του ΕΟΠΥΥ του 2014 από το 2013 ανεξάρτητα από την εφαρμογή του rebate / clawback  για την εφαρμογή των οποίων είμαστε αντίθετοι και έχουμε προσφύγει στην δικαιοσύνη, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένουμε.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΔ υπογραμμίζουν ότι είναι υπερ των ελέγχων, όμως αυτός ο έλεγχος πρέπει  να στηριχτεί στα επιστημονικά θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα που δόθηκαν από τις επιστημονικές εταιρείες στο Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας της ΠΦΥ έχει επανειλημμένως χρηματοδοτήσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Τέλος ομόφωνα έχουν αποφασίσει να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ πέραν του τέλους του Μαρτίου, αν δεν διευκρινισθούν με σαφήνεια οι όροι συνεργασίας και υπάρχουν εγγυήσεις για την πληρωμή κάθε εξέτασης που θα εκτελείται.