Ο νέος αναθεωρημένος κατάλογος τιμών ΜΗΣΥΦΑ περιλαμβάνει 605 σκευάσματα από 0,13 έως 166,94 ευρώ

20-07-2018

Στην πρώτη αναθεώρηση για φέτος του καταλόγου ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) , προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει 605 σκευάσματα ευρείας χρήσης, όπως παυσίπονα, αναλγητικά, κ.α. με τιμές που κυμαίνονται από 0,13 ευρώ έως και 166,94 ευρώ!

Την απόφαση έκδοσης καταλόγου ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών ΜΗΣΥΦΑ , που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, υπογράφει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και όπως αναφέρεται στην απόφαση, « η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών».

Όπως διευκρινίζεται, η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των ΜΗΣΥΦΑ είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.

Σημειώνεται ότι στις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ και ο Κατάλογος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Οι ανώτατες νοσοκομειακές τιμές ισχύουν:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές κλινικές από 25 /7 / 2018.

Για τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων από 17 / 8 / 2018.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά) συνταγογραφούμενων και ΜΗΣΥΦΑ, ο ΕΟΦ καλεί τους κατόχους των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν έως και την Παρασκευή 03-08-2018 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 02-07-2018.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση. Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 02-04-2018 έως και 02-07-2018 και είναι πλήρη.