Ο συνήγορος του πολίτη αναγκάζει τον ΕΟΠΥΥ να αποζημιώσει ασφαλισμένους

26-12-2016

Σε αποζημίωση των ασφαλισμένων του που διεκδίκησαν την δαπάνη επέμβασης για την αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του εγκεφάλου, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προκειμένου να επανεξεταστεί η άρνηση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να αποδώσει σε ασφαλισμένους του το συμπληρωματικό ποσό που τους ζητήθηκε από συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας το καλοκαίρι του 2012 και έως τη θεσμοθέτηση με υπουργική απόφαση της νέας κοστολόγησης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ ( Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ) που διαμαρτύρονταν επειδή δεν τους αποδόθηκαν από τον Οργανισμό τα επιπλέον χρήματα που κατέβαλαν σε ιδιωτική κλινική για να υποβληθούν σε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία ( σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης καλοήθων παθήσεων του εγκεφάλου ). 

Ειδικότερα , το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αρνήθηκε να αποδώσει στους συμβεβλημένους παρόχους ( εδώ , ιδιωτική κλινική ) τα ποσά που προβλέπονταν από το νομικό πλαίσιο το οποίο βρισκόταν σε ισχύ κατά την διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων , επειδή στην πορεία αυτές ανακοστολογήθηκαν με μικρότερη αποζημίωση βάσει νέας υπουργικής απόφασης. 

Κατά συνέπεια οι ασφαλισμένοι , μολονότι υποβλήθηκαν σε αυτήν τη θεραπεία πριν ισχύσει η συγκεκριμένη απόφαση , δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν πλήρως . Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι η επίκληση εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ της νέας κοστολόγησης , η οποία όμως δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή όταν οι ασφαλισμένοι υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία , δεν ευσταθεί και ζήτησε να επανεξεταστεί η άρνηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού . Πράγματι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την αποζημίωση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων , ικανοποιώντας τα αιτήματά τους .