Ο θόρυβος στο γραφείο μειώνει την παραγωγικότητα

26-12-2016
Καθημερινά πάμε στην δουλειά και προσπαθούμε να κάνουμε ο,τι καλύτερο μπορούμε. Σε πολλούς χώρους εργασίας, οι υπάλληλοι αναγκάζονται να δουλέψουν με πολύ κόσμο και τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Τώρα όμως, Ελληνική έρευνα έδειξε πως μεγάλο μέρος των υπαλλήλων δεν μπορεί να εστιάσει στην εργασία του απομονώνοντας τους θορύβους από το περιβάλλον του.
 
Η έρευνα «Your Agile Brain Check Up» έγινε από την SARGIA Partners σε 257 στελέχη επιχειρήσεων, από τους οποίους το 56,2% είναι γυναίκες και  43,8% άντρες.
Οι συμμετέχοντες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά σε θέσεις CEO και ανωτέρων στελεχών σε τμήματα HR, Marketing, Πωλήσεων και Οικονομικών. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων (78,3%) ήταν μεταξύ 31 και 54 ετών.
 
Η έρευνα είχε στόχο να μετρήσει το επίπεδο εγρήγορσης και ευελιξίας του μυαλού, να υπολογίσει δηλαδή αυτό που ονομάζεται “Agile Brain” ή αλλιώς «ευέλικτος νους» σε όλες τις διαστάσεις του: παρακίνηση, συναισθήματα, ένστικτο, λογική, φυσική κατάσταση και δημιουργικότητα.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας λοιπόν έδειξαν ότι το 64% δυσκολεύεται να εστιάσει στη δουλειά του γιατί δεν μπορεί να απομονώσει τους θορύβους, ενώ μόνο ένα 28% προσφέρει στον εαυτό του την πολυτέλεια μιας μικρής ξεκούρασης μέσω διαλειμμάτων.
 
Οι ειδικοί αναφέρουν πως η ανάγκη πολλών εργαζομένων να εργαστούν σε πολλά πράγματα, να είναι δηλαδή multitasking, σε συνδυασμό με την έλλειψη εστίασης λόγω των θορύβων και την κούραση που νιώθουν, στερούνται της ενέργειας που τους χρειάζεται για να είναι δημιουργικοί.
Λένε πως σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση και στη δημιουργικότητα ενός εργαζόμενου παίζει εκτός των άλλων και η φυσική κατάσταση, στην οποία τα στελέχη δεν φαίνεται να έχουν καλά ποσοστά. Όπως διαφάνηκε στην έρευνα μόνο το 51% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι αθλείται  τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, ενώ μόλις το 54% δίνει στον εαυτό του χρόνο για δημιουργική και στρατηγική σκέψη.
 
Σε αντίθεση, ωστόσο, με τα χαμηλά ποσοστά σε θέματα εστίασης και συγκέντρωσης, τα ποσοστά αναφορικά με την παρακίνηση και τον αυτοέλεγχο είναι υψηλά, γεγονός. Αυτό δείχνει πως τα στελέχη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Συγκεκριμένα, το 84% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στη διαίσθησή του, το 83% ότι η παρακίνηση που νιώθει για τη δουλειά του είναι  σε υψηλά επίπεδα, ενώ το 73% ότι έχει πλήρη αυτοέλεγχο των συναισθημάτων του.
 
Βάσει των απαντήσεων που έλαβαν οι ειδικοί κατέγραψαν τις διαστάσεις του ευέλικτου νου με ποσοστά. Πιο αναλυτικά:
– Παρακίνηση: το 83% νιώθουν υψηλά επίπεδα παρακίνησης
– Ένστικτο: το 84% έχουν εμπιστοσύνη στο ένστικτό τους
– Συναισθήματα: το 73% δηλώνουν ότι έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους στο χώρο εργασίας
– Λογική: το 64% τα επίπεδα εστίασης και συγκέντρωσης του μυαλού
– Δημιουργικότητα: το 61% επιτρέπουν στον εαυτό τους να σκέφτεται δημιουργικά
– Φυσική κατάσταση: το 42% των στελεχών ασχολούνται τακτικά με τη διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης
 
Σύμφωνα με τους ερευνητές η έλλειψη συγκέντρωσης και η εμμονή στο multitasking, δηλαδή του να κάνει κάποιος πολλά πράγματα συγχρόνως, σε συνδυασμό με την έλλειψη άσκησης και ξεκούρασης μειώνουν τα επίπεδα δημιουργικής σκέψης και παραγωγικότητας στην εργασία.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας και τι σημαίνουν για το Agile Brain, αλλά και απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν, θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του 5ου Leadership Seminar με τίτλο “Transform Leaders and Businesses to Build Intelligent Enterprises” που θα γίνει στις 12 Απριλίου στον Πολυχώρο Λώλου.
 
 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: