Όχι, στη διάκριση νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών από τη ΠαΣΟΝοΠ

26-12-2016

Νοσηλευτές «δύο ταχυτήτων» δημιουργεί το σχέδιο νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης, όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π.). 

Όπως υποστηρίζει, τυχόν υλοποίηση του άρθρου 43 στο σχέδιο νόμου, δεν συμβάλλει ουσιαστικά στις ανάγκες του κλάδου. Αντιθέτως, διογκώνει τα προβλήματα και την αίσθηση απαξίας μεγάλου μέρους των συναδέλφων. Σύμφωνα με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ, «δεκαετίες τώρα, το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας παρέχει με αυταπάρνηση υπηρεσίες υγείας χωρίς να κάνει ενδοστρεφείς διαχωρισμούς. Το νοσηλευτικό Προσωπικό  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέχει υπηρεσίες υψηλοτάτου επιπέδου». 

Αποτέλεσμα τυχόν διάκρισης των Νοσηλευτών σε ξεχωριστό Επαγγελματικό Κλάδο από τους Δ.Ε. Βοηθούς Νοσηλευτών θα προκαλέσει, υπογραμμίζει η Ομοσπονδία «ανυπέρβλητα προβλήματα στη συνεργασία του νοσηλευτικού προσωπικού, που θα οδηγήσει σε υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας».  

Σύμφωνα με την ΠΑΣΟΝΟΠ, με την εν λόγω πρόταση αποκλείονται 15.000 εργαζόμενοι από τον κλάδο του Νοσηλευτικού Προσωπικού-Μαιών-Επισκεπτών, δηλαδή το 50% του προσωπικού  που στελεχώνει τη Νοσηλευτική Υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία προτείνει τη δημιουργία κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού (Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.), Μαιών και Επισκεπτών Υγείας στο ΕΣΥ,  χωρίς τον αποκλεισμό καμίας κατηγορίας και συγκεκριμένα των Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών.