Όχι των διαγνωστικών στις προτάσεις του ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Απορρίπτουν την πρόταση ανακοστολόγησης του ΕΟΠΥΥ, τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια. Συγκεκριμένα, σε επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κάνει λόγο για «μία λογική καθαρά λογιστική και αδιαφορώντας τελείως εάν οι πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που έχετε εκπονήσει αφενός και αφετέρου εάν η αυθαίρετη μείωση των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών, χωρίς επιστημονική κοστολόγηση, ανταποκρίνεται στην πραγματική αποτίμηση της αξίας που πρέπει να έχει κάθε εξέταση, για την ασφαλή και αξιόπιστη διενέργειά της βάσει των συνθηκών και παραμέτρων που επικρατούν στη χώρα μας». 

Χαρακτηρίζει την πρόταση ανακοστολόγησης ως πρόταση υποκοστολόγησης για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις βιολογικών υλικών καθώς «η τιμή αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ είναι κάτω του κόστους εκτέλεσής τους, όπως οι απλές ακτινογραφίες, τα απλά υπερηχογραφήματα ή τα σπινθηρογραφήματα». Καταλήγοντας προτείνει στην διοίκηση του ΕΟΠΥΥ « λύσεις απλές, ρεαλιστικές και εύκολα εφαρμόσιμες, μέσω των οποίων θα μπορέσετε να εκτελέσετε ακόμη και αυτόν τον άκρως ελλειμματικό προϋπολογισμό που έχετε συντάξει, με απόλυτη ακρίβεια». 

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος προτείνει: 

–    Άμεση εγκατάσταση των συνταγογραφικών οδηγιών και των αριθμητικών ορίων παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων, ανά Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένου και ανά ιατρική ειδικότητα.

–    Πλήρης ηλεκτρονική μηχανογράφηση όλου του συστήματος παραγωγής και εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων, με απευθείας (online) και σε πραγματικό χρόνο (real time) διασύνδεση.

–    Δημιουργία ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού  με συνεχή και αδιάλειπτη καταγραφή όλων των δεδομένων, με μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και με αυστηρές ποινές στους παραβάτες.

–     Εφαρμογή μηνιαίου οικονομικού ορίου (plafond) σε κεντρικό επίπεδο (ηλεκτρονικό μηχανογραφικό σύστημα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τον ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό για διαγνωστικές εξετάσεις και παραπομπή των ασφαλισμένων στις δημόσιες δομές σε περίπτωση υπέρβασής του.