Οδηγίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση

19-12-2019

Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση εξέδωσε το υπουργείο Υγείας λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Σύμφωνα με τις συστάσεις,

“Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα, ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους”.

Επίσης, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς και παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου.

Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα

Σε ότι αφορά στο γενικό πληθυσμό, κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση– δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους