Οδοντιατρική περίθαλψη και προληπτική ιατρική προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Οδοντιατρική περίθαλψη και προληπτική ιατρική προβλέπει για φέτος ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2015, οι δαπάνες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού για τους ασφαλισμένους του διαμορφώνονται ως εξής: 

Βοηθήματα Αεροθεραπείας : 1.500.000 

Ιατρική Περίθαλψη – Ιατρικές Επισκέψεις : 81.000.000 

Διαγνωστικό Κέντρο – Αμοιβές Παρακλινικών Εξετάσεων: 200.403.335 

Αμοιβές Παρακλινικών Εξετάσεων Προηγούμενης Χρήσης: 212.000.000 

Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες – Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ανοιχτής: 30.234.409 

Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες Προηγούμενης Χρήσης 41.000.000 

Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ , ΜΧΑ:  81.327.139 

Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ , ΜΧΑ Προηγούμενης Χρήσης : 31.000.000 

Φαρμακευτική Περίθαλψη : 1.727.000.000 

Φαρμακευτική Περίθαλψη Προηγούμενης Χρήσης: 750.000.000 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία): 500.000.000 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία) Προηγούμενης Χρήσης:  292.000.000 

Δαπάνη για Ιδιωτικές Κλινικές :197.614.239 

Δαπάνη για Ιδιωτικές Κλινικές Προηγούμενης Χρήσης :110.000.000 

Δαπάνες Νοσηλείας στο Εξωτερικό :40.000.000 

Δαπάνες Νοσηλείας στο Εξωτερικό Προηγούμενης Χρήσης :20.000 

Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας: 42.080.790 

Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Προηγούμενης Χρήσης: 30.000.000 

Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές 13.924.508 

Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές Προηγούμενης Χρήσης 43.000.000 

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας 9.015.428 

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας Προηγούμενης Χρήσης 47.000.000 

Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου 45.000.000 

Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου Προηγούμενης Χρήσης 45.000.000 

Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος 8.000.000 

Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος Προηγούμενης Χρήσης 10.000.000 

Πρόσθετη Περίθαλψη 303.500.000 

Οδοντιατρική Περίθαλψη 2.000.000 

Οδοντιατρική Περίθαλψη Προηγούμενης Χρήσης 1.000.000 

Προληπτική Ιατρική 1.000.000 

Λοιπές Παροχές σε είδος (τεχνητός νεφρός κ.λπ.) 6.000.000 

Επιδόματα Μητρότητας 1.500.000 

Εξοδα Μετακινούμενων Ασθενών 45.000.000 

Λοιπές Δαπάνες Νοσηλείας 25.000.000