Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της ΕΛΕΠΑΠ για ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους

26-12-2016

Παρουσίαση από την ΕΛΕΠΑΠ των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία καθώς και τις οικογένειές τους, πραγματοποιήθηκε στις 11/01/2013 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πολιτών και συνεργαζόμενων προνοιακών φορέων, μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου, με στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε υπηρεσίες αποκατάστασης, για παιδιά και οικογένειες από ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες που ανέπτυξε η ΕΛΕΠΑΠ είναι :

i. Διαδικτυακή Πύλη, η οποία προσφέρει ενημερωτικό και επιστημονικό περιεχόμενο σχετικά με θέματα κινητικής αναπηρίας και αναπτυξιακών δυσκολιών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παροχή μιας σειράςπροηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών (υποβολή αιτημάτων στο εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ, συμμετοχή σε προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης, συμμετοχή σε ηλεκτρονικό forum κ.λπ.)
ii. Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε έγκυρο επιστημονικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και αιτημάτων μέσω τηλεφώνου.
iii. Ηλεκτρονικά συστήματα Τηλε-εκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης τα οποία σταδιακά θα επιτρέψουν την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και τηλε-αποκατάστασης.
iv. Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής, αξιολόγησης και εκτίμησης της εξέλιξης των προγραμμάτων αποκατάστασης, το οποίο ενισχύει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που υλοποιεί η ΕΛΕΠΑΠ.