ΟΚΑΝΑ: Μείωση της λίστας αναμονής στο πρόγραμμα υποκατάστασης

26-12-2016

Ρεαλιστική διαφαίνεται η οριστική απορρόφηση της λίστας αναμονής εξαρτημένων ατόμων για ένταξη στο πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στην Αττική. Η νέα Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης (ΜΥΑΠ), που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο στην Αθήνα, πρόσθεσε νέο αριθμό θέσεων θεραπείας στη  δυναμικότητα της Αττικής και έθεσε σε εφαρμογή και τις αρχές του νέου θεραπευτικού πλαισίου. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το υποκατάστατο χορηγείται άμεσα σε όσους καλούνται για ένταξη στο πρόγραμμα, δηλαδή στη ΜΥΑΠ, και όσοι από αυτούς πετύχουν τη σταθεροποίησή τους στις απαιτήσεις της α’ φάσης (ΜΥΑΠ), προωθούνται στη συνέχεια στην επόμενη φάση, που λαμβάνει χώρα στις λοιπές Μονάδες Υποκατάστασης Αττικής. Οι επόμενες φάσεις περιλαμβάνουν, εκτός από τη χορήγηση του υποκατάστατου, και συστηματική ψυχοκοινωνική παρακολούθηση, που στην τελική φάση εντατικοποιείται στη Μονάδα Εντατικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ΜΕΨΥ), για όσους ασθενείς το επιθυμούν.

Έτσι, τους τελευταίους 4 μήνες όπως ενημερώνει ο ΟΚΑΝΑ, η λίστα αναμονής της Αττικής μειώθηκε από 2.000 σε 1.200 άτομα και αντίστοιχα ο χρόνος αναμονής από τους 55 στους 34 μήνες. Εκτός απροόπτου και με τη λειτουργία και της φάσης της συνταγογράφησης, όπως προβλέπεται, που θα οδηγήσει στην αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων θεραπείας στις υπάρχουσες Μονάδες, η πλήρης απορρόφηση της λίστας είναι εφικτή μέσα στους επόμενους έξι  μήνες.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με το αρχείο κλήσεων για ένταξη από τη λίστα αναμονής του ΟΚΑΝΑ, κατά το διάστημα Ιούνιος 2016 – Σεπτέμβριος 2016 κλήθηκαν πάνω από 1.000 αιτήματα σε αναμονή. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών μέχρι την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα υποκατάστασης της Αττικής ήταν 272 άτομα. Από τα 1.000 αιτήματα που κλήθηκαν, το 44% δεν βρέθηκαν καν, ενώ από το 24% δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Οι λόγοι της μη θετικής ανταπόκρισης ήταν σε ποσοστό 34,7% η διακοπή της χρήσης, σε ποσοστό 11,7% η παρακολούθηση άλλου θεραπευτικού προγράμματος, ενώ σε ποσοστό 10% οι αιτούντες (24 άτομα) είχαν, δυστυχώς, ήδη αποβιώσει. Ο αριθμός των ατόμων, με τα οποία δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία καθώς και τα 24 άτομα, για τα οποία κατέστη δυνατή η επικοινωνία, που όμως είχαν αποβιώσει, αποτυπώνουν σε αριθμούς την ανάγκη για τον μηδενισμό της λίστας και του χρόνου αναμονής των ενδιαφερομένων.

Η σημαντική μείωση της λίστας αναμονής ξεκίνησε προοδευτικά το 2011 με τη δημιουργία των νέων Μονάδων Υποκατάστασης στα Νοσοκομεία. Μέχρι τότε αριθμούσε 3.800 περίπου άτομα στην Αττική και 5.500 σε όλη την Ελλάδα, καθώς μόλις 1 στους 4 προβληματικούς χρήστες παρακολουθούσε τότε το πρόγραμμα υποκατάστασης. Πλέον, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου (ΕΚΠΝΤ, 2016) η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών ως προς την κάλυψη των χρηστών οπιοειδών από το πρόγραμμα υποκατάστασης, καθώς το 60% των χρηστών είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα. Μάλιστα, κατά την παρουσίαση της Έκθεσης του ΕΚΠΝΤ στη χώρα μας το 2015, ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου, Alexis Goosdeel, είχε συγχαρεί την Ελλάδα για την πρόοδο που είχε κάνει εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθώς τότε η χώρα μας ήταν δεύτερη στην κατάταξη μετά το Λουξεμβούργο.