Όλο και λιγότερες οι κοινωνικές υπηρεσίες στη χώρα μας

26-12-2016

Η οικονομική κρίση, με την μεγάλη ανεργία, την εργασιακή ανασφάλεια, την αύξηση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την όλο και μεγαλύτερη ακραία φτώχεια, την αύξηση των ανισοτήτων, του μεγαλύτερου κοινωνικού αποκλεισμού και τις μεγάλες περικοπές στα συστήματα υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής προστασίας έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχική υγεία και γενικότερα στην ψυχοκοινωνική κατάσταση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, κάθε ηλικίας, της χώρας μας είναι πολλές και σοβαρές. Παρά του ότι τα αιτήματα ψυχοκοινωνικής φροντίδας και προστασίας έχουν αυξηθεί, η αντιμετώπισή τους επιχειρείται σε ένα πλαίσιο διαρκούς συρρίκνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και γενικότερα του συστήματος κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. 

Ενδεικτικά, οι ελλείψεις σε κοινωνικούς λειτουργούς στις κοινωνικές υπηρεσίες του τομέα της υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,  είναι μεγάλες.  Στο ΕΣΥ, 24 από τα 125 Νοσοκομεία δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό. Η πλειοψηφία των 204 Κέντρων Υγείας των αστικών και αγροτικών περιοχών λειτουργούν χωρίς κοινωνικό λειτουργό. Στο τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, που αποτελούν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένες,  με σοβαρά προβλήματα στην άσκηση του έργου τους. Στον τομέα της παιδικής προστασίας, παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στα ιδρύματα παιδικής φροντίδας με μείωση σχεδόν 50% των κοινωνικών λειτουργών. Στο τομέα της δικαιοσύνης, στις 33 φυλακές της χώρας πλέον υπηρετούν συνολικά μόνο 35  κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ οι 8 φυλακές από αυτές δεν έχουν ούτε ένα κοινωνικό λειτουργό. 

Οι πολιτικές αυτές αντανακλούνται και στην εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 καταργήθηκε ένα από τα τέσσερα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας, αυτό του ΤΕΙ Πάτρας, και αποδυναμώθηκε η κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με την συγχώνευση του Τμήματος  Κοινωνικής Διοίκησης με αυτό της Πολιτικής Επιστήμης. Επίσης, τον περασμένο Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε η πιθανότητα μη βιωσιμότητας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας και Κρήτης, λόγω περιορισμού του αριθμού του εκπαιδευτικού τους προσωπικού εξαιτίας της μη αναπλήρωσης των Καθηγητών που συνταξιοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν στις 7 και 8 Νοεμβρίου το 1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο στην Κοινωνική Εργασία με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή με θέμα «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ». 

Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (EASSW) και το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ). Σκοπός του συμποσίου είναι να αποτελέσει την αφορμή για την ανάπτυξη ενός διαλόγου για την κοινωνική πραγματικότητα, την κοινωνική πολιτική, την κοινωνική πρόνοια, τις κοινωνικές υπηρεσίες και το ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.