Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των οφειλών μέχρι και το 2011

26-12-2016

Μία πολύμηνη εκκρεμότητα αλλά και προτεραιότητα του ΕΟΠΥΥ φτάνει στο τέλος της. Η μεγαλύτερη Περιφερειακή Διεύθυνση της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, στην οποία ανήκουν πάρα πολλοί γιατροί, εργαστήρια και κλινικές, ολοκλήρωσε την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και το 2011. Ήδη οι γιατροί και οι πάροχοι υγείας εκλήθησαν να υποβάλλουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες για να πληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η γνωστή σε όλους και επώδυνη καθυστέρηση, όπως απολογείται στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, οφείλεται στο γεγονός ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, από την συνένωση των οποίων προήλθε ο ΕΟΠΥΥ δεν είχαν έγκαιρα ολοκληρώσει την εκκαθάριση των οφειλών, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του προσωπικού τους που έφτασε το 30%, τα τρία τελευταία χρόνια.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το συντριπτικά μεγάλο μέρος των οφειλών προς τους γιατρούς και άλλους παρόχους έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Η απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά έχει τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα από την κυβέρνηση και τον ΕΟΠΥΥ και έχει αναληφθεί η δέσμευση ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερος μέρος του έργου αυτού.