Ως ανασφάλιστοι θα νοσηλεύονται στο ΕΣΥ, οι ασθενείς που δε διαθέτουν βιβλιάριο για λόγους θρησκευτικούς

26-12-2016

Ως ανασφάλιστοι πολίτες θα αντιμετωπίζονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι έλληνες ασθενείς που δεν έχουν ΑΜΚΑ  και βιβλιάρια Υγείας για θρησκευτικούς λόγους.

Σύμφωνα με  οδηγία που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας, οι περιπτώσεις των ασθενών με Ελληνική Ιθαγένεια ,που λόγω θρησκευτικών επιλογών δε διαθέτουν ΑΜΚΑ και βιβλιάριο ασθενείας, μέχρι της οριστικής λύσης του θέματος ,θα δύνανται για περιπτώσεις νοσηλείας τους να αντιμετωπίζονται από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας ,με τις διαδικασίες που αφορούν τους ανασφάλιστους πολίτες.